Followers

Google+ Followers


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Tuesday, 11 June 2013

11 Haziran 2013


11.6.2013

Türkiye; Suriye, diğer orta-doğu ülkeleri; Çin, ABD; Ulusal Güvenlik Teşkilatı; Monsanto Koruma Yasası; Başkan Obama;olumsuzluğu salıverme; nükleer güç  tesisleri; nükleer silahlar; Bilderberg konferansı; Kanada Savunma Bakanı, ETler; Hatonn’un yorumları

___________________________________________

Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlar, ben Matthew.  Okuyucuların yoğun ilgi gösterdikleri konulara değinirken, lütfen şunu aklınızda tutun ki dualite  görüntüsünün “olumsuz” ucu  zirvededir;  ve enerji, bir kez harekete geçirildiğinde, doğal akışını sürdürmelidir.  Siz  şiddet  uygulamak için yoğun dürtülerini takip eden şiddet eğilimli bireylerin kombinasyonunu görüyorsunuz - rasgele eylemlerde veya liderlerin  halklarına eziyet edişlerinde - ve  tüm dünyanızda  birçok farklı durumlarda enerjiyi tüketiyorlar.

Türkiye’deki kargaşa, görünürde bir parkı korumak maksatlı, Sünniler ve Şia arasındaki ateşi alevlendirmek ve çarpıcı bir savaşa yol açmak için CIA’in “sinsice yapılan gizli operasyonu”  tarafından kışkırtıldı. Dünyanızdaki diğer bütün ülkeler gibi, Turkiye’de  her yurttaşı tatmin etmeyen ilkeler mevcuttur, fakat bu durum ekonomik olarak etkili ve artan oranlıdır- ve İlluminati’nin bozmak istediği  budur. Küresel ağlarının altüst olmasına rağmen,  zirvedeki birkaç  birey Orta doğunun tamamının yönetimini ele geçirecekleri  ve sonra dünyanın geri kalanını da kontrol altına almak için ilerleyecekleri yanılgılarında saplanıp kalmışlardır. Kessinlikle,  bu olmayacaktır,  ve Türkiye’deki bu çalkantı dindiğinde, ve bu yakında olacaktır, bazı reformlar çıkacak ve ülkenin ilerleyen yolunu daha da güçlendirecektir.    

İnsanların despot ya da  hanedan yöneticileri devirdiği orta- doğu ülkelerinde, özgürlük yenidir  ve liderlik ve yönetimle ilgili karışıklık olması da doğaldır. Neticede her ülkede fikir birliğine varılacak ve her biri için  en iyi şekilde uyan demokratik bir yönetim kurulacaktır. 

Suriye kısmen farklıdır çünkü  hiç benzeşmeyen topluluklar Assad rejimine karşı savaşıyor-amaçları aynı, fakat her bir topluluğun kendine ait bir gündemi vardır, adeta. Zafere varıldığında, topluluklar arasındaki en radikal olan  topluluğun  öncülük ettiği ciddi bir çatışma süreci olacaktır ta ki sağduyu ve bilgelik yerini alsın; daha sonra ülkeyi  huzurlu bir dengelilik haline taşımak için bir  koalisyon  oluşturulacaktır.

Çin’in önem  verdiği şey  “ekonomik olarak ABD’i ele geçirmek” değil, kendi içindeki ciddi meseleleri halletmektir. Ekonomik anlamda dünyanın başlıca ulusları arasında olan, Çin ve Birleşik Devletler en büyük içsel zorluklar içerisinde bulunmaktadırlar. Açık görüşüyle hafifletilmiş otoriter doğasından ötürü, Çin hükümeti problemli alanları için çözümler üzerinde  çalışıyor; demokrasinin ters gitmesinden dolayı, Birleşik Devletlerdeki sıkıntılı alanlarla ilgili çalışma nispeten durgundur.  

Burası birçok okuyucunun sormuş oldukları sorulara değinmek için uygun bir yerdir: Nasıl olur da BD başkanı Obama  Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın vatandaşların özel telefon görüşmelerinden ve internet kayıtlarından veriler toplamasını savunabilir? Monsanto Koruma Yasasını niçin imzaladı?   Kongresel eylemler kamusal bilgidir, fakat kapalı kapıların ardında neler olup bittiği bilinmiyor, ve biz bu iki durumla neyin alakalı olduğunu size bahsedeceğiz.

Başkan Obama NSA’nın veri toplamasını  savundu, ki bu  George W. Bush’un yönetimi esnasında çıkarılan  vatanseverlik yasası içerisinde resmileştirilmiştir, bu  orjinalinde çok sayıda terrörist planlarının ortaya çıkarılması ve engellenmesine yol açtı. Başkanın söyleyemeyeceği şey-ve  Bush bunu asla yapamazdı- başarısızlığa uğramış en kapsamlı terörist  eylemlerinin ve boşa çıkarılmış daha küçük komploların bir çoğunun İlluminati kontrolü altındaki CIA grubunun düzenlemiş olduğudur.   

ET’lerin bu ülkede ve bir çok  başka ülkelerde NSA ve diğer başka teşkilatlarda çalışıyor olduklarını Obama da ifşa edemez. Tüm dünyadaki İlluminati faaliyetleriyle ilgili bilgi toplayıp analiz yapıyorlar ve bu bilgileri onların operasyonlarını zayıflatmak için kullanıyor ve yasal takibat için delil topluyorlar. Bu amacına hizmet ettiği zaman -  İlluminati saltanatını son anına erdirmek- Vatanseverlik Yasası ve Ulusal Güvenlik de sona erdirilecektir.   

 Monsanto Koruma Yasasına gelince, İlluminati sözcüleri başkana eğer o bu yasayı veto ederse, Kongre’nin geçersiz kılacağını söyledi. Ayrıca, Bütçeye Uygun Sağlık Hizmeti Yasasını  alaşağı etmek  için girişimlerini  artıracak, göçmenlikle ilgili bazı sorunları hafifletecek kanunları engeleyecek, ve savaşçı çatışmaların yerine akılcı müzakerelerle ortaya çıkan uluslararası anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için girişimleri sonlandıracaktı.

Bu gerçekleştirilebilir bir sebepti,  Obama  yasa önergesi imzaladı diyebilirsiniz, fakat bu durumun İlluminati grubunun bilmediği  başka bir yönü vardır.Tehditlerine rağmen, başkan Yasayı imzalamayacaktı- imzaladı çünkü ona yakın olan  Et’ler bunu önerdi. Bu konuyla ilgili onların daha yüksek görüşü  yasanın feshine zorlamaya motive etmek için   vatandaşların bu hilekar yasa önergesine karşı aşırı öfkelerinin  gerekli olduğuydu. İnsanlar  seçilmiş görevlilerin inatçı partizanlığa son vermeleri  için talepte bulunma  hakkını ve sorumluluğunu  kullanmalı, kanun komisyoncularının parasının yasama üzerindeki oylarını zorla kabul etirmelerine izin vermekten vazgeçmeli , ve ülkenin en yüksek hayrı için hizmet etmeye başlamalıdırlar.  

Hiçbir surette bu sadece Bileşik Devletler için geçerli değildir! Tüm ülkelerdeki hükümetler halkının ihtiyaçlarına hizmet etmeye başlamalıdırlar çünkü bu Dünya’nın Altın Çağının tam kalbine ve candaki gelişime uzanır! 

Daha önceki mesajlarda söz edildiği gibi, Dünya’nın halkı mekan olarak dördüncü yoğunluktadır, fakat birçoğu şuursal ve ruhsal olarak bu yoğunluğa ulaşmamıştır. Nasıl ki Dünya’nın yükselişi mukadderdi, Altın Çağın ki de öyledir, ancak sizin lineer zamanınızda, bu Çağın ne  zaman  görkemli bir bollukla güzelleşeceği insanların kollektif düşünce his ve hareketlerine bağlıdır. Toplumunuzun şuursal ve ruhsal farkındalığının gelişmesinde sizin ışığınıza  ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu yeterince vurgulayamayız. 

Evrensel çekim yasası gelişimin gerekli bir parçasıdır.  Yönetim sistemindeki adaletsiz ve çirkin eylemlere karşı duyulan memnuniyetsizliğe odaklanarak, sonlandırmak istedikleri durumları halk yaydığı enerjiyle devam ettiriyor!  Bilmelidirlerki bunun yerine istedikleri şeye odaklanarak, onlar bunun vuku bulmasını sağlayacak enerjiyi oluştururlar. İçlerine sorarak bütün kaynaklardan gelen bilgiyi ayırt etmeleri gerekir, birşeyin  olgu mu yoksa kurgu mu, gerçek mi yoksa uydurma mı olduğu gerçeğinin bilindiği yer.    

İlk kez Barack Obama’dan, Birleşik Devletlerdeki 2008 ana seçimlerinden önce, başbakan olacağını söylediğimiz zaman söz etmiştik. O zamandan bu yana, 2012 seçimlerinden önce görevde kalacağını ve bunun nedenini açıkladığımız da dahil olmak üzere bir çok  kez ondan bahsettik. Obama’dan söz ettiğimiz bir çok mesajlarımızın her biri çıktığında , annem elektronik postalara boğulur:  Cumhuriyetçi partinin avukatlarının düşünce yapıları bizim size Obama ile ilgili anlattıklarımızı şiddete kınar bir biçimdedir ve  onun yandaşları  karşı karşıya kaldığı bu aşırı güçlü muhalefetin üstesinden gelip gelemeyeceğini bilmek istiyor. Bazıları soruyor: O hala ışık-dolu bir varlık mı? EVET, öyledir!  

Bununla ilgili ekleyeceklerimiz var, ama önce diyoruz ki, Dünyanın birbirini izleyen nesillerini savaşların dehşetli ölümleri ve tahribatlarına maruz bırakan ve  dünyanın engin zenginliklerininin dağıtımında vicdansızca orantısızlık yaratan politikadır.Dinlerin oynadığı rolü görmezden geliyor değiliz, ama takipçilerini savaş alanına sürükleyen kilise ve devleti yönetenlerdir.

Uzun yıllar boyunca dünyanızın politik sisteminin temeli fetih ve katliam, yozlaşma ve düzenbazlığın dengesizliğiydi.  Zamanla o kadar büyük bir olumsuzluk kütlesi oluşturdu ki Dünya’nın hayatı bile tehlikedeydi. Gaia, gezgeniniz olarak somutlaştırılmış dünyanızın can, bedeninin ve bütün hayat formlarının ölmesini istemedi.

Böylelikle, Gaia’nı isteği ve Tanrı’nın lütfu ile uygun olarak, çok uzaktaki medeniyetler gezegeni hayat-kurtaran ışıkla aşıladı ve yüksek evrensel konseyi Dünya’nın Altın Çağı olarak bilinen yeni bir dönem için master planını yarattı.  Yüksek derecede gelişmiş bir medeniyetten olan  candan en zor görevlerden birini üstlenmesini istediler- Birleşik Devletlerin başkanlığını, öyle bir görev ki dünya çapında politika aşılacaktı.

Evet, Barack Obama o ülkedeki yanlışları düzetme ve dünyaya barış- getirenlerin öncüsü olma misyonunu kabul ettiği zaman olduğu gibi aynı derecede ışıkla doludur!  Görevde olduğu bu süre zarfında, İlluminatinin dünyanızdaki hayatı etkileyen herşeyi kontrol etmesine olanak sağlayan iletişim ağını kaldırmak için özen ve sebatla çalışmaktadır. Obama’nın çalışmalarına engel olmak ve sonlandırmaktaki güçleri ürkütücü ve büyük ölçüde başarılı oldu, ancak Kongre içerisindeki ve dışındaki etkileri sonlanınca, Obama hakkındaki ifadelerimizin gerçekliğini anlayacaksınız.. 

Şimdi hava durumu ve jeofizikle ilgili olaylardaki olumsuzluktan bahsedelim , ki siz değişimin  kanıtı olan bu olayları hiç bu şekilde düşünmemiş olabilirsiniz. Dünya’nın hayatını kurtaran yoğun ışık ona kitlesel ölüm ve tahribatla sonuçlanan  güçlü depremler,  yanardağ patlamaları ve şiddetli fırtınalar vasıtasıyla olumsuzluğu salıvermeyi başlatacak gücü verdi.

“Eski” olumsuzluğun sonuncusu  yaklaşık altı ay önce saf dışı bırakıldı- dünyanın dördüncü yoğunluğa geçişini sağlayan buydu. Devam etmekte olan şiddetin sebep olduğu  “yeni” olumsuzluğun salınımı hayat kaybı ve tahribatın, eğer oluyorsa, az olduğu alanlarda bir dizi deprem aracılığyla oluyor, ve yanardağ patlamaları için de  durum aynıdır. More is being dispersed via bazı bölgelerde şiddetli yağmur fırtınaları ve diğerlerinde kontrol edilemeyen yangınlar- su ve ateş Doğa’nın arınma elementleridir. 

Bir daha asla gezgende olumsuzluk birikmeyecek ve kehanette bulunulmuş olan afetlerin hiçbirisi vuku bulmayacaktır!  Uzun çağlardır Dünyayı sarmalayan karanlık yok olmuştur, fakat şiddetin olmadığı planlara ulaşıncaya kadar  ardında kalanları “temizleme işi”  devam edecektir.  Dünya oraya önümüzdeki hafta ya da ay varmış olmayacaktır, fakat Dünyadaki ve Dünya dışındaki mevcut ışık güçlerinin yardımıyla,  Dünya evrende eşsiz bir hızla o yere doğru ilerliyor ve tüm bu  yol boyunca, şiddet azalacaktır ve fırtınalar, depremler ve yanardağ hareketleri de.

Okuyucuların sorguluyor olduğu diğer konulara geçerken, bir süre önce Japonya’nın hasar görmüş nükleer tesisinden çıkan radyoaktif yayılım herhangi yeni sağlık riski arzetmeyecek derecede etkisiz duruma getirilmişti. Zamanla bütün nükleer güç santralleri, depolanmış atıklar ve diğer toksik kirlilik teknolojik olarak demateryalize olacaktır. Bu esnada göklerinizdeki ekipler gemilerinin içinden kullanılmakta olan nükleer tesisleri kontrol altında  tutmak için teknolojiyi kullanıyorlar.

Nükleer silahları olan ülkelerin hesapsızca davranmaları, diğer ülkelerin bu silahları geliştimek ya da elde etmek için yarış içinde olmaları, kaza eseri bu silahların fırlatılmasıyla ilgili endişeler tamamıyla gereksizdir. Yaratıcı’nın emri ve Tanrı’nın  yetkisiyle, kasıtlı veya kaza eseri meydana gelen nükleer darbeleri engelleyecek gücü olan medeniyetler bunu yapmaya devam edeceklerdir.

Bilderberg konferansı esnasında, İlluminati tüm dünyada bankacılığı, borçlandırma ve yatırım yapmayı daha ne kadar kontrol edebilecekleri konusundaki derinleşen kaygılarını hemen hemen hiç gizleyemediler- servetlerine dokunmadan koruyabilmelerini sağlayan zenginliklerini nerdeyse tüketmişlerdi. Daha önce de söz edildiği gibi, NSA içindeki ve dışındaki bireyler İlluminatinin bu serveti yasal ve etik olmayan yollardan edindiğini gösteren kanıtlar toplamaktadır,  yine de, Bütün belgeler sağlam kanıtlarla çeşitli mahkemelere sunulup ve daha sonra adilce karar verilene kadar para kaynağı İlluminatinin ellerinde kalacaktır.

Kanada Savunma Bakanının başka medeniyetlerin mevcudiyeti ile ilgili bildirimini duymak sevinçli bir durumdu! Henüz bunun inişlerin üzerinde ve sizin aranızda yaşayan  ET’lerin kimliklerini açıklama zamanlamasını ne kadar fazla etkileyebileceği henüz bilinmiyor. Anne, lütfen Hatonn’un bu konuyla ilişkin soruya verdiği cevabı ekle. 

“Bu bildiri ne kadar cesaretlendirici de olsa, inişlerin yarın olması için yeterli değildir. Aldığımız mesaj şudur, önce siz kendi evinizi daha iyi bir düzene koyacaksınız. Kimse bunu sizin tek başınıza yapmanızı beklemiyor- biz bu yüzden burdayız!  

“Suzy, arkadaşım, sen dünyanızı ele geçirmeyeceğimi biliyorsun ancak birçok insan bilmiyor. Bizi  merak ediyorlar fakat inersek  bunun yardım etmek için olduğuyla  ilgili ikna olmuş değiller. Onların asırlardır Dünya için neler yapmakta olduğumuzla ilgili hiçbir fikri yok- Onlar daha çok, Niçin Etler bizimle ilgileniyor? Diye sorar gibiler.

“İyiye  doğru giden ve değişmekte olan durumlara  daha fazla güven duyduklarında, ziyarette bulunan yabancılara karşı bu kadar temkinli olmayabilirler. Ancak, İılluminatinin ET’ler arkadaşca görünebilirler fakat onlar sizi esir alacak  propagandası hala İnternette dolaşıyor.

“Neyse,  gerçek sonuç , Tanrı’nın Vazifede olduğudur. O sizin bizi karşılamaya ne zaman hazır olacağınızı  bilecek ve sonrasında konseye  HAZIR işaretini verecektir. Suzy, biz buna sizden daha hevesliyiz!”

Teşekkürler,  Anne,  ve lütfen  “uzay yardımseverleri”  ile buluşacağın günü hızlandıracak enerji katan  kısa  video bağlantısını da kopyala.  Umarız bu grubun mesajı yayma çabalarından ilham alırsınız.. http://www.youtube.com/embed/b3RYMb9uoZ0

Sevgili  Dünya ailemiz, sizin gibi milyarlarca can da aynı şeyi istiyor, herkesin ihtiyacının verimli bir şekilde  karşılandığı, bütün liderlerin bilge ve onurlu olduğu ve yaşamın doğayla uyum içinde olduğu huzurlu bir dünyada yaşamak. Ancak onlar dünyayı nasıl bu şekle getireceklerini bilmiyorlar,  siz biliyorsunuz- siz yol-göstericiler olmak için ordasınız!

Kalbinizden yaşayarak,  herkese, onların,  ve sizin,  istediğiniz dünyayı yaratmanın SEVGİ olduğuna örnek oluyorsunuz. Hatırlayın, sürekli ortamda dünya barış, neşe, güzellik, iyilik, karşılıklı saygı, bolluk ve müthiş macera  zamanı halihazırda  vardır.
 ____________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward

PRGInstructions HERE
invoc


Lütfen alt yazı için video çerçevesinin sağ altındaki kareyi tıklayınız

BİR ÇAĞRI

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

14:02:2014 –01:00h ISTAMBUL, TURKEY

http://24timezones.com/