Followers


THE ENTIRE 14:02' INTERVIEW IS AVAILABLE AT

Sunday, 21 December 2014

Türkçe -- Matthew Ward - 14 Aralık 2014Matthew Ward 

14 Aralık  2014


Bu istasyondaki tüm ruhlar olarak sizi sevgiyle selamlıyoruz, ben Matthew. Kutsal ve sosyal kutlamalar(bayramlar) esnasında, Dünya durumu iyi olanların sahip olduklarını durumu kötü olanlarla bolca paylaşması sayesinde sayısız ışıltıyla parlıyor. Bazılarınız partilere ve eğlencelere katıldıkları için kendilerini suçlu hissettiklerini çünkü çok sayıda insanın en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını yazdılar. Sevgili ailem, neşeli olun, coşkulu olun ve aileniz ve arkadaşlarınızla geçirdiğiniz bu mutlu zamanlar için minnettar olun. Bu, Dünya üzerinde yaşıyor olmak, ışıkla dolu duygularınızın titreşimini yükselterek tüm insanlar için daha iyi bir dünyaya doğru genişletmek demektir.


Geleneksel olarak, yılın bu kısalan günleri önceki aylarda başarılanlar üzerine düşünmek için uygun bir zamandır. Işık işçileri için bu zihinsel ve ruhsal olarak büyümeyi kapsar – ve nasıl takdir edilecek bir büyüme olduğunu ! Bunca zorluğa rağmen mi diye düşünebilirsiniz, çünkü öyleler. Engellerle veya aksiliklerle karşılaştığınızda, içinizdeki güce çağrı yaparsınız ve yürümeye devam edersiniz; bir kapı kapandığında ileri gitmeye devam etme kararlılığınız sayesinde başka birini açmaya çalışırsınız, bilgeliğinizi, cesaretinizi ve ruhunuzu geliştirirsiniz.


Hayatınızdan bezmiş olduğunuz zamanları ve kendi kendine hızlıca gelişen karmik dramanın ötesini görmenin sizin için ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Şu anda sizin bulunduğunuz yerde yaptığınız gibi, siperlerimizde ışığa hizmet ederken, çok benzeri sahneleri biz de yaşadık, yani size ilerleyişin hiç bir yerde hızlıya yakın görünmediğini biliyoruz. Bizim bakış açımızdan dünyanızı nasıl görmeniz gerektiğini söylüyoruz – ışık hızında ilerliyorsunuz ve yaydığınız ışık miktarı görülmeye değer.

Tuesday, 11 June 2013

11 Haziran 2013


11.6.2013

Türkiye; Suriye, diğer orta-doğu ülkeleri; Çin, ABD; Ulusal Güvenlik Teşkilatı; Monsanto Koruma Yasası; Başkan Obama;olumsuzluğu salıverme; nükleer güç  tesisleri; nükleer silahlar; Bilderberg konferansı; Kanada Savunma Bakanı, ETler; Hatonn’un yorumları

___________________________________________

Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlar, ben Matthew.  Okuyucuların yoğun ilgi gösterdikleri konulara değinirken, lütfen şunu aklınızda tutun ki dualite  görüntüsünün “olumsuz” ucu  zirvededir;  ve enerji, bir kez harekete geçirildiğinde, doğal akışını sürdürmelidir.  Siz  şiddet  uygulamak için yoğun dürtülerini takip eden şiddet eğilimli bireylerin kombinasyonunu görüyorsunuz - rasgele eylemlerde veya liderlerin  halklarına eziyet edişlerinde - ve  tüm dünyanızda  birçok farklı durumlarda enerjiyi tüketiyorlar.

Türkiye’deki kargaşa, görünürde bir parkı korumak maksatlı, Sünniler ve Şia arasındaki ateşi alevlendirmek ve çarpıcı bir savaşa yol açmak için CIA’in “sinsice yapılan gizli operasyonu”  tarafından kışkırtıldı. Dünyanızdaki diğer bütün ülkeler gibi, Turkiye’de  her yurttaşı tatmin etmeyen ilkeler mevcuttur, fakat bu durum ekonomik olarak etkili ve artan oranlıdır- ve İlluminati’nin bozmak istediği  budur. Küresel ağlarının altüst olmasına rağmen,  zirvedeki birkaç  birey Orta doğunun tamamının yönetimini ele geçirecekleri  ve sonra dünyanın geri kalanını da kontrol altına almak için ilerleyecekleri yanılgılarında saplanıp kalmışlardır. Kessinlikle,  bu olmayacaktır,  ve Türkiye’deki bu çalkantı dindiğinde, ve bu yakında olacaktır, bazı reformlar çıkacak ve ülkenin ilerleyen yolunu daha da güçlendirecektir.    

İnsanların despot ya da  hanedan yöneticileri devirdiği orta- doğu ülkelerinde, özgürlük yenidir  ve liderlik ve yönetimle ilgili karışıklık olması da doğaldır. Neticede her ülkede fikir birliğine varılacak ve her biri için  en iyi şekilde uyan demokratik bir yönetim kurulacaktır. 

Suriye kısmen farklıdır çünkü  hiç benzeşmeyen topluluklar Assad rejimine karşı savaşıyor-amaçları aynı, fakat her bir topluluğun kendine ait bir gündemi vardır, adeta. Zafere varıldığında, topluluklar arasındaki en radikal olan  topluluğun  öncülük ettiği ciddi bir çatışma süreci olacaktır ta ki sağduyu ve bilgelik yerini alsın; daha sonra ülkeyi  huzurlu bir dengelilik haline taşımak için bir  koalisyon  oluşturulacaktır.

Çin’in önem  verdiği şey  “ekonomik olarak ABD’i ele geçirmek” değil, kendi içindeki ciddi meseleleri halletmektir. Ekonomik anlamda dünyanın başlıca ulusları arasında olan, Çin ve Birleşik Devletler en büyük içsel zorluklar içerisinde bulunmaktadırlar. Açık görüşüyle hafifletilmiş otoriter doğasından ötürü, Çin hükümeti problemli alanları için çözümler üzerinde  çalışıyor; demokrasinin ters gitmesinden dolayı, Birleşik Devletlerdeki sıkıntılı alanlarla ilgili çalışma nispeten durgundur.  

Burası birçok okuyucunun sormuş oldukları sorulara değinmek için uygun bir yerdir: Nasıl olur da BD başkanı Obama  Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın vatandaşların özel telefon görüşmelerinden ve internet kayıtlarından veriler toplamasını savunabilir? Monsanto Koruma Yasasını niçin imzaladı?   Kongresel eylemler kamusal bilgidir, fakat kapalı kapıların ardında neler olup bittiği bilinmiyor, ve biz bu iki durumla neyin alakalı olduğunu size bahsedeceğiz.

Başkan Obama NSA’nın veri toplamasını  savundu, ki bu  George W. Bush’un yönetimi esnasında çıkarılan  vatanseverlik yasası içerisinde resmileştirilmiştir, bu  orjinalinde çok sayıda terrörist planlarının ortaya çıkarılması ve engellenmesine yol açtı. Başkanın söyleyemeyeceği şey-ve  Bush bunu asla yapamazdı- başarısızlığa uğramış en kapsamlı terörist  eylemlerinin ve boşa çıkarılmış daha küçük komploların bir çoğunun İlluminati kontrolü altındaki CIA grubunun düzenlemiş olduğudur.   

ET’lerin bu ülkede ve bir çok  başka ülkelerde NSA ve diğer başka teşkilatlarda çalışıyor olduklarını Obama da ifşa edemez. Tüm dünyadaki İlluminati faaliyetleriyle ilgili bilgi toplayıp analiz yapıyorlar ve bu bilgileri onların operasyonlarını zayıflatmak için kullanıyor ve yasal takibat için delil topluyorlar. Bu amacına hizmet ettiği zaman -  İlluminati saltanatını son anına erdirmek- Vatanseverlik Yasası ve Ulusal Güvenlik de sona erdirilecektir.   

 Monsanto Koruma Yasasına gelince, İlluminati sözcüleri başkana eğer o bu yasayı veto ederse, Kongre’nin geçersiz kılacağını söyledi. Ayrıca, Bütçeye Uygun Sağlık Hizmeti Yasasını  alaşağı etmek  için girişimlerini  artıracak, göçmenlikle ilgili bazı sorunları hafifletecek kanunları engeleyecek, ve savaşçı çatışmaların yerine akılcı müzakerelerle ortaya çıkan uluslararası anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için girişimleri sonlandıracaktı.

Bu gerçekleştirilebilir bir sebepti,  Obama  yasa önergesi imzaladı diyebilirsiniz, fakat bu durumun İlluminati grubunun bilmediği  başka bir yönü vardır.Tehditlerine rağmen, başkan Yasayı imzalamayacaktı- imzaladı çünkü ona yakın olan  Et’ler bunu önerdi. Bu konuyla ilgili onların daha yüksek görüşü  yasanın feshine zorlamaya motive etmek için   vatandaşların bu hilekar yasa önergesine karşı aşırı öfkelerinin  gerekli olduğuydu. İnsanlar  seçilmiş görevlilerin inatçı partizanlığa son vermeleri  için talepte bulunma  hakkını ve sorumluluğunu  kullanmalı, kanun komisyoncularının parasının yasama üzerindeki oylarını zorla kabul etirmelerine izin vermekten vazgeçmeli , ve ülkenin en yüksek hayrı için hizmet etmeye başlamalıdırlar.  

Hiçbir surette bu sadece Bileşik Devletler için geçerli değildir! Tüm ülkelerdeki hükümetler halkının ihtiyaçlarına hizmet etmeye başlamalıdırlar çünkü bu Dünya’nın Altın Çağının tam kalbine ve candaki gelişime uzanır! 

Daha önceki mesajlarda söz edildiği gibi, Dünya’nın halkı mekan olarak dördüncü yoğunluktadır, fakat birçoğu şuursal ve ruhsal olarak bu yoğunluğa ulaşmamıştır. Nasıl ki Dünya’nın yükselişi mukadderdi, Altın Çağın ki de öyledir, ancak sizin lineer zamanınızda, bu Çağın ne  zaman  görkemli bir bollukla güzelleşeceği insanların kollektif düşünce his ve hareketlerine bağlıdır. Toplumunuzun şuursal ve ruhsal farkındalığının gelişmesinde sizin ışığınıza  ne kadar çok ihtiyaç duyulduğunu yeterince vurgulayamayız. 

Evrensel çekim yasası gelişimin gerekli bir parçasıdır.  Yönetim sistemindeki adaletsiz ve çirkin eylemlere karşı duyulan memnuniyetsizliğe odaklanarak, sonlandırmak istedikleri durumları halk yaydığı enerjiyle devam ettiriyor!  Bilmelidirlerki bunun yerine istedikleri şeye odaklanarak, onlar bunun vuku bulmasını sağlayacak enerjiyi oluştururlar. İçlerine sorarak bütün kaynaklardan gelen bilgiyi ayırt etmeleri gerekir, birşeyin  olgu mu yoksa kurgu mu, gerçek mi yoksa uydurma mı olduğu gerçeğinin bilindiği yer.    

İlk kez Barack Obama’dan, Birleşik Devletlerdeki 2008 ana seçimlerinden önce, başbakan olacağını söylediğimiz zaman söz etmiştik. O zamandan bu yana, 2012 seçimlerinden önce görevde kalacağını ve bunun nedenini açıkladığımız da dahil olmak üzere bir çok  kez ondan bahsettik. Obama’dan söz ettiğimiz bir çok mesajlarımızın her biri çıktığında , annem elektronik postalara boğulur:  Cumhuriyetçi partinin avukatlarının düşünce yapıları bizim size Obama ile ilgili anlattıklarımızı şiddete kınar bir biçimdedir ve  onun yandaşları  karşı karşıya kaldığı bu aşırı güçlü muhalefetin üstesinden gelip gelemeyeceğini bilmek istiyor. Bazıları soruyor: O hala ışık-dolu bir varlık mı? EVET, öyledir!  

Bununla ilgili ekleyeceklerimiz var, ama önce diyoruz ki, Dünyanın birbirini izleyen nesillerini savaşların dehşetli ölümleri ve tahribatlarına maruz bırakan ve  dünyanın engin zenginliklerininin dağıtımında vicdansızca orantısızlık yaratan politikadır.Dinlerin oynadığı rolü görmezden geliyor değiliz, ama takipçilerini savaş alanına sürükleyen kilise ve devleti yönetenlerdir.

Uzun yıllar boyunca dünyanızın politik sisteminin temeli fetih ve katliam, yozlaşma ve düzenbazlığın dengesizliğiydi.  Zamanla o kadar büyük bir olumsuzluk kütlesi oluşturdu ki Dünya’nın hayatı bile tehlikedeydi. Gaia, gezgeniniz olarak somutlaştırılmış dünyanızın can, bedeninin ve bütün hayat formlarının ölmesini istemedi.

Böylelikle, Gaia’nı isteği ve Tanrı’nın lütfu ile uygun olarak, çok uzaktaki medeniyetler gezegeni hayat-kurtaran ışıkla aşıladı ve yüksek evrensel konseyi Dünya’nın Altın Çağı olarak bilinen yeni bir dönem için master planını yarattı.  Yüksek derecede gelişmiş bir medeniyetten olan  candan en zor görevlerden birini üstlenmesini istediler- Birleşik Devletlerin başkanlığını, öyle bir görev ki dünya çapında politika aşılacaktı.

Evet, Barack Obama o ülkedeki yanlışları düzetme ve dünyaya barış- getirenlerin öncüsü olma misyonunu kabul ettiği zaman olduğu gibi aynı derecede ışıkla doludur!  Görevde olduğu bu süre zarfında, İlluminatinin dünyanızdaki hayatı etkileyen herşeyi kontrol etmesine olanak sağlayan iletişim ağını kaldırmak için özen ve sebatla çalışmaktadır. Obama’nın çalışmalarına engel olmak ve sonlandırmaktaki güçleri ürkütücü ve büyük ölçüde başarılı oldu, ancak Kongre içerisindeki ve dışındaki etkileri sonlanınca, Obama hakkındaki ifadelerimizin gerçekliğini anlayacaksınız.. 

Şimdi hava durumu ve jeofizikle ilgili olaylardaki olumsuzluktan bahsedelim , ki siz değişimin  kanıtı olan bu olayları hiç bu şekilde düşünmemiş olabilirsiniz. Dünya’nın hayatını kurtaran yoğun ışık ona kitlesel ölüm ve tahribatla sonuçlanan  güçlü depremler,  yanardağ patlamaları ve şiddetli fırtınalar vasıtasıyla olumsuzluğu salıvermeyi başlatacak gücü verdi.

“Eski” olumsuzluğun sonuncusu  yaklaşık altı ay önce saf dışı bırakıldı- dünyanın dördüncü yoğunluğa geçişini sağlayan buydu. Devam etmekte olan şiddetin sebep olduğu  “yeni” olumsuzluğun salınımı hayat kaybı ve tahribatın, eğer oluyorsa, az olduğu alanlarda bir dizi deprem aracılığyla oluyor, ve yanardağ patlamaları için de  durum aynıdır. More is being dispersed via bazı bölgelerde şiddetli yağmur fırtınaları ve diğerlerinde kontrol edilemeyen yangınlar- su ve ateş Doğa’nın arınma elementleridir. 

Bir daha asla gezgende olumsuzluk birikmeyecek ve kehanette bulunulmuş olan afetlerin hiçbirisi vuku bulmayacaktır!  Uzun çağlardır Dünyayı sarmalayan karanlık yok olmuştur, fakat şiddetin olmadığı planlara ulaşıncaya kadar  ardında kalanları “temizleme işi”  devam edecektir.  Dünya oraya önümüzdeki hafta ya da ay varmış olmayacaktır, fakat Dünyadaki ve Dünya dışındaki mevcut ışık güçlerinin yardımıyla,  Dünya evrende eşsiz bir hızla o yere doğru ilerliyor ve tüm bu  yol boyunca, şiddet azalacaktır ve fırtınalar, depremler ve yanardağ hareketleri de.

Okuyucuların sorguluyor olduğu diğer konulara geçerken, bir süre önce Japonya’nın hasar görmüş nükleer tesisinden çıkan radyoaktif yayılım herhangi yeni sağlık riski arzetmeyecek derecede etkisiz duruma getirilmişti. Zamanla bütün nükleer güç santralleri, depolanmış atıklar ve diğer toksik kirlilik teknolojik olarak demateryalize olacaktır. Bu esnada göklerinizdeki ekipler gemilerinin içinden kullanılmakta olan nükleer tesisleri kontrol altında  tutmak için teknolojiyi kullanıyorlar.

Nükleer silahları olan ülkelerin hesapsızca davranmaları, diğer ülkelerin bu silahları geliştimek ya da elde etmek için yarış içinde olmaları, kaza eseri bu silahların fırlatılmasıyla ilgili endişeler tamamıyla gereksizdir. Yaratıcı’nın emri ve Tanrı’nın  yetkisiyle, kasıtlı veya kaza eseri meydana gelen nükleer darbeleri engelleyecek gücü olan medeniyetler bunu yapmaya devam edeceklerdir.

Bilderberg konferansı esnasında, İlluminati tüm dünyada bankacılığı, borçlandırma ve yatırım yapmayı daha ne kadar kontrol edebilecekleri konusundaki derinleşen kaygılarını hemen hemen hiç gizleyemediler- servetlerine dokunmadan koruyabilmelerini sağlayan zenginliklerini nerdeyse tüketmişlerdi. Daha önce de söz edildiği gibi, NSA içindeki ve dışındaki bireyler İlluminatinin bu serveti yasal ve etik olmayan yollardan edindiğini gösteren kanıtlar toplamaktadır,  yine de, Bütün belgeler sağlam kanıtlarla çeşitli mahkemelere sunulup ve daha sonra adilce karar verilene kadar para kaynağı İlluminatinin ellerinde kalacaktır.

Kanada Savunma Bakanının başka medeniyetlerin mevcudiyeti ile ilgili bildirimini duymak sevinçli bir durumdu! Henüz bunun inişlerin üzerinde ve sizin aranızda yaşayan  ET’lerin kimliklerini açıklama zamanlamasını ne kadar fazla etkileyebileceği henüz bilinmiyor. Anne, lütfen Hatonn’un bu konuyla ilişkin soruya verdiği cevabı ekle. 

“Bu bildiri ne kadar cesaretlendirici de olsa, inişlerin yarın olması için yeterli değildir. Aldığımız mesaj şudur, önce siz kendi evinizi daha iyi bir düzene koyacaksınız. Kimse bunu sizin tek başınıza yapmanızı beklemiyor- biz bu yüzden burdayız!  

“Suzy, arkadaşım, sen dünyanızı ele geçirmeyeceğimi biliyorsun ancak birçok insan bilmiyor. Bizi  merak ediyorlar fakat inersek  bunun yardım etmek için olduğuyla  ilgili ikna olmuş değiller. Onların asırlardır Dünya için neler yapmakta olduğumuzla ilgili hiçbir fikri yok- Onlar daha çok, Niçin Etler bizimle ilgileniyor? Diye sorar gibiler.

“İyiye  doğru giden ve değişmekte olan durumlara  daha fazla güven duyduklarında, ziyarette bulunan yabancılara karşı bu kadar temkinli olmayabilirler. Ancak, İılluminatinin ET’ler arkadaşca görünebilirler fakat onlar sizi esir alacak  propagandası hala İnternette dolaşıyor.

“Neyse,  gerçek sonuç , Tanrı’nın Vazifede olduğudur. O sizin bizi karşılamaya ne zaman hazır olacağınızı  bilecek ve sonrasında konseye  HAZIR işaretini verecektir. Suzy, biz buna sizden daha hevesliyiz!”

Teşekkürler,  Anne,  ve lütfen  “uzay yardımseverleri”  ile buluşacağın günü hızlandıracak enerji katan  kısa  video bağlantısını da kopyala.  Umarız bu grubun mesajı yayma çabalarından ilham alırsınız.. http://www.youtube.com/embed/b3RYMb9uoZ0

Sevgili  Dünya ailemiz, sizin gibi milyarlarca can da aynı şeyi istiyor, herkesin ihtiyacının verimli bir şekilde  karşılandığı, bütün liderlerin bilge ve onurlu olduğu ve yaşamın doğayla uyum içinde olduğu huzurlu bir dünyada yaşamak. Ancak onlar dünyayı nasıl bu şekle getireceklerini bilmiyorlar,  siz biliyorsunuz- siz yol-göstericiler olmak için ordasınız!

Kalbinizden yaşayarak,  herkese, onların,  ve sizin,  istediğiniz dünyayı yaratmanın SEVGİ olduğuna örnek oluyorsunuz. Hatırlayın, sürekli ortamda dünya barış, neşe, güzellik, iyilik, karşılıklı saygı, bolluk ve müthiş macera  zamanı halihazırda  vardır.
 ____________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward

Sunday, 12 May 2013

12 Mayıs 201312.5.2013

Dünyanın Yüksek Perspektifi, dualite; CIA, Boston maraton bombalama eylemi; UFO görüşmeleri; iklim değişimi
___________________________________________


Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlar, ben Matthew. Dünyanızda hala şiddet güçlü bir yere sahipken Dünyanın dördüncü yoğunlukta oluşu hakında neşeli hissetmenizin  zor olduğunu biliyoruz, ve size sözü verilmiş olan Altın Çağ nerede diye merak ediyorsunuz.

Dünya Altın Çağın eşiğinden takriben altı ay önce dördüncü yoğunluğun güvenli limanına girdiğinde geçti, fakat ona eşlik eden dünya sakinlerinin çoğu ruhsal ve şuursal farkındalıkta o yoğunluğa ulaşmadı. Dolayısıyla huzurlu bir dünyaya doğru küçük bir ilerleyiş olarak görünmesinden ötürü cesareti kırılmış hissediyorsanız bu anlaşılabilir. Evet, biz bu hislerden daha önce söz ettik ve şimdi o zaman olduğu gibi, asla eleştiri içermez. Bütün gerçekliğiyle sadece ne yaptığınızı görmekle aynı  şekilde hissedebilirdik, fakat Dünyayı bu olağanüstü gözetleme noktasından izleyebilecek çok büyük bir avantajımız var.

Sadece yaklaşık yetmiş yıl kadar önce Dünyanın yükselişinin başlangıcındaki koşullarla karşılaştırılınca bugün dünyanızdaki çarpıcı farklılıkları görüyoruz. Tarihi enerji portallarının yeniden açıldığını ve gelen yeni ışığın tüm gezegen boyunca demirlendiğini görüyoruz. Dünya sürekli olarak daha yüksek vibrasyonlara geçiş yaparken, biz çok büyük sayıda uyanmakta olan canların parlayan ışıklarını görüyoruz, ve biz bütün olmuş bitmiş Altın Çağ zaferlerini de görüyoruz.

Siz de bunların hepsini görebilseydiniz, sadece yüreklendirilmiş değil, aynı zamanda çok sevinçli de hissederdiniz, ve bunu yapabilmenizi ne kadar çok isterdik! Fakat yapamıyorsunuz,  dolayısıyla lütfen izin verin vuku bulmuş olan ve şu anda olmakta olanla ilgili bilgimiz muhtemel herhangi bir cesaret kırıklığınızı gidersin ki böylece onun düşük vibrasyonu ışığınızı azaltmasın. Sizin ışıktaki azminiz her zaman olduğu kadar şimdi de hem kişisel olarak sizin için hem de toplumunuz için çok önemlidir - siz yeni uyanmış canını araştıranlara yol gösterenlersiniz.

Hüküm süren şiddet dünyanın hala karanlığın pençesinde olduğunu göstermiyor mu? Kısaca ifade etmek gerekirse , bu bazı okuyucuların anneme yazdıklarıdır, ve onların endişesi başka ışık işçileri tarafından paylaşılıyor. Sizi temin ederiz ki bin yıllık bir dönem boyunca gezegeni kaplayan karanlık Dünya üçüncü yoğunluktan çıktığında geride bırakıldı.

Gezegenin güvenli bir şekilde dördüncü yoğunlukta olmasına rağmen neden şiddetin devam ediyor olduğunu açıklamak için sizin zaman diliminizde biraz geri gidiyoruz. Dünyanız yükseliş yolu boyunca, bir çok enerji seviyelerinden geçti ve bir süre önce öyle bir seviyeye ulaştı ki tüm karakter özelliklerini ve davranışlarını büyütmeye başladı. Dualitenin zıt uçları yoğunlaştıkça, insanlığı en iyi yansıtan eylemler arttı ve en kötü yansıtan eylemler de aynı şekilde.

Dualite doruk noktasındadır ve herkes “içlerindeki yükseltilmiş sese” tepki veriyor - şiddete eğilimleri olan kişiler şiddet içeren davranışlarda bulunmak için yükseltilmiş dürtülerinin peşinden gidiyorlar. Ancak, her şey görünüyor olduğu gibi değildir. İlluminati-kontrollü CIA’in bir parçası hala terörizmde aktiftir, bu farkında olmayarak suç işleyenleri yakalamaktansa onları suça teşvik eden yasa uygulayıcılarıyla birlikte yapılmaktadır.  Programladıkları arda kalan birkaç zihinle kontrol edilen bireyleri kullanmanın yanında, bu grubun terörist faaliyetlerinden sorumlu tutmak için “benzer” kişiler listesi vardır. Onlar bireylerle ilgili seçici gerçekler doğrultusunda inandırıcı dayanaklar uydurur ve o hikayeyi medyanın ağzına atarlar.

Boston maratonundaki bombalama eylemi onların eseriydi. Bombalı saldırgan olarak “ iddia edilen”  iki erkek kardeş onların o durum için ihtiyacı olan şeye tam anlamıyla uyuyordu. İki genç adamın basit bomba yapımına olan ilgilerini önceden öğrenmişler ve, bunu radikal dini hükümlülüklerine ve büyük olan erkek kardeşin Çeçenistan ve Dağıstan’da geçirdiği aylara bağlayarak, halkın inanılır bulacağı "şüphelileri" yarattılar.

Herhangi bir şiddet olayının Dünya hayatının hala bir parçası olması sizin ve bizim için üzücüdür. Bu olaylar sevdiklerini kaybetme tecrübesi yaşayanlar ve ciddi sakatlıklar geçirenler için gerçekten trajiktir. Yaslı ailelerin aile üyelerinin "ayrılmış" aile ve sevgili arkadaşları tarafından Nirvana’ya girişte, yoğunluk ve neşeli farkındalık ile dolu ve her birinin  Bütünün Birliğinin parçası olduğu bir yaşamla, karşılandıklarını bilebilmelerini yürekten dilerdik.

Ana medyada "terör eylemleri"nin ve diğer iğrenç suçların çok uzatılan yayın alanına rağmen, korku enerjisi  dağılıyor. Yüksek Benlik seviyesinde herkes gezegenin sadece birkaç yıl öncesinden yüz misli daha az "zehirli" olduğunu bilir, ve enerji dalgalanmaları Dünyayı  giderek artan yüksek vibrasyonlara taşımaya devam etti, o bilgi şuurun içine sızmaya başladı. Daha önceleri medyanın korku salıp toplumu istenilen yöne sürüklemesinden derinden etkilenen birçoğu artık bu duruma kapılmıyor.

Suriye’nin iç savaşının nereye varacağı hakkında yasal spekülasyon ve ayrıca çok kötü stratejik söylentiler vardır. Artık "tamamen açılmış" uluslararası savaşlar olmayacak ve nükleer silahları kullanma teşebbüsleri başarısız  olacaktır. En nihayetinde, Suriye’deki özgürlük savaşçıları zafer kazanmış olacaklar ve tüm vatandaşların despot yöneticileri devirdiği diğer ülkeler gibi, sosyal ve liderlik sarsılmazlığını kazanmadan önce o ülke de bir kargaşa döneminden geçecektir.

İsrail’in sürüp giden savaş durumu Siyonistlerin eseridir - İlluminati’nin farklı gruplarından bir başkası - sadece kendi zafer çıkarlarına hizmet eden bir grup. Sizin inanmanızı istediklerinin aksine, Siyonist hareketi İsraillilerin  veya  Yahudilerin isteklerini dünyanın başka hiçbir yerinde temsil etmezler. Zaman içerisinde, daha önceki sadık müttefik kuvvetleri ile bile gözden düşen bu hareket  itibarını ve etkisini tamamen yitirecektir.

Öyle ki şahısların yasal sağlık hizmetleri, eğitimi, ekonomik ve sosyal eşitliği; ve adaletsiz kanunlarla gözetim metotları engellendi ve diğer faaliyetlerle özel yaşamlarınızı ihlal ediyor ve özgürlüklerini kısıtlıyorlar. Kimyasal püskürtmeler hala göklerdeki bazı yerleri bozuyor ve başka yerlerde de hava su ve toprağı kirletmeye devam ediyor; ormanlarınıza karşı saygısızlık ve denizlerdeki ve karadaki hayvanlara dehşet verici davranış da aynı şekilde devam ediyor.

Hükümetler daha fazla bu alanlarda ve diğer bütün zarar veren durumlarda önemli reformlar için yapılan talepleri göz ardı edemezler.  Faydalı değişiklikler insanların eylemlerinden meydana gelir, ve dünyanızın her tarafında sıradan insanlardan kaynaklanan hareketler sayıca ve etkililik bakımından süratle artmaktadır. Göreceksiniz ki Dünyadaki yaşamı ters etkileyen mevcut veya önerilen yasalar, politikalar, kısıtlamalar, ürünler ve sistemlerin tümü aşamalı olarak çıkartılacaktır.

Bağımsız yayınlar, internet siteleri ve televizyon belgeselleri ve ropörtajlarda rapor edilmiş olumlu gelişmelerle bağlantı kuran kişiler yüreklendirilmiş hissediyorlar. Uluslararası uygulamayla ilgili kurulan yeni bir bağlantı Amerika Birleşik Devletlerindeydi. Bir ekip medya temsilcileriyle ve Kongre’nin birkaç eski üyesiyle kişisel gözlemleri ve dünya dışı zeki hayat ile ilgili kesin kanıt sunan bilgileri hakkında görüşmek için toplantı yaptılar [Ulusal Yayın Klübünde Halk İfşaatı Paneli, Washington, DC 29 Nisan’da başlıyor].

On iki yıl önce bu ekip aynı amaç için aynı yerdeydi. O kısa toplantı medya tarafından tamamen yok sayıldı - Amerika Birleşik Devletleri hükümetini hiç saymıyorum - ve resmi görüşmelerin son beş gününün tüm dünyada manşetleri oluşturmamasına rağmen, bazı basında  dile getirildi ve olay kaydı  birçok internet sitesine aktarıldı.

Ancak tüm hafta boyunca süren olayın çok daha büyük önemi vuku buluşudur. İIluminati'nin Amerika Birleşik Devletlerindeki etkisi, son kaleleri, o kadar ciddi bir şekilde güçsüzleşti ki bu duruma engel olamadılar. Hükümetleriniz ailelerimizin mevcudiyetini daha fazla ört bas etmeye devam edemezler, fakat önümüzdeki hafta içerisinde aranızda yaşayanlarla el sıkışmayı ve iniş yapacak ekiplerle karşılaşmayı beklemeyin. Başka medeniyetlerin var olduğunu söyleyen resmi bir ifade - ya da belki sadece varolma olasılıkları - ilk önemli adım olacaktır, ve bu  bildiri planında yer alan liderleriniz hala Halk bunu duymak için ne zaman hazır olacak? diye tartışıyorlar.

O liderler verilecek kararın onların kararı olmayacağını bilmiyorlar. Sonsuz büyük ilmiyle, evrensel yüksek konseyine BAŞLA sinyalini Tanrı bilir ve daha sonra gezegenin etrafını saran binlerce ekipten bazıları size katılacaktır. Yıllar önce bilim adamlarınız tarafından geliştirilmiş fakat İlluminati tarafından gasp edilmiş teknolojilere kendilerininkini ekleyecekler ve onların yardımlarına artık ihtiyacınız kalmadığında o aile üyeleri kendi yuvalarına geri dönecekler.

Bu birtakım ışık işçisinin paylaştığı başka bir kaygıya değinmek için uygun bir yerdir. Hayır, toplu bir inişin olmadığı gerçeği evrensel ailemizdeki iyilik severlerin sizi terk ettiği ve sizi  köleleştirmek isteyen bir medeniyetin yerlerini aldıkları anlamına GELMEZ! Göklerinizdeki ekipler sadece ışık savaşçılarıdır  ve  size son derece gerekli yollardan hizmet etmektedirler.

Gemilerdeki teknolojiler atmosferdeki kirliliği azaltıyor, savaş silahlarının arızalanmasını sağlıyor, kitlesel terörist girişimlerini engelliyor, deniz yaşamının  sürdürebilirliğine yardımcı olabilmek için sularınıza ışık yöneltiyor ve uzayda Dünyaya zarar verebilecek küçük elementlerin hepsini tahrip ediyor ya da püskürtüyor. Çok büyük, güçlü medeniyetler hala  gezegene uzaktan ışık yayıyorlar ve nüfuzlu pozisyonlarda bulunan ETler  tam orada sizinle ve reform çalışmalarında hızla ilerlemekteler.

Süregelmekte olan tartışmaların anlamsız olduğu başka bir alandan söz edelim. "Küresel ısınma", beşeriyetin kasıtlı ihmalkarlık, cehalet ve yalanlamalarından dolayı olduğu tamamıyla doğrudur. şüphesiz, fakat kutuplardaki buzların erimesi, rekor kıran aşırı sıcaklık ve  hava durumundaki diğer bozukluklar Dünya’nın küresel olarak ılıman iklime geri dönüşüne doğru atılan adımlarıdır. bütün gezegenin  “cennet bahçesi” olduğu zamanlardaki şekline.

Kayakçıların ve diğer soğuk hava sporu hayranlarının karla kaplı dağlar  yok olacak diye endişelenmelerine gerek yoktur. -kesinlikle, endişelenmeyeceklerdir! Dünyanın görkemli sıra dağları ve dinamik çalkantılardan meydana gelen vadiler ve muazzam sular gezegen ilk oluştuğunda var olmamıştılar fakat onun doğal güzelliğinin bu çarpıcı yönleri size keyif verdiği kadar ona da keyif verir.

Anne, sanırım okuyucular Nirvana’daki saygıdeğer candan/ruhtan  gelen aktarıma ait iklimle ilgili bölümü  sevecekler. Lütfen o bölümü ve daha sonraki seninle yaptığı kısa konuşmayı da ekle.

[Aşağıdaki pasaj Grace’in Dünya’nın Altın Çağı  bilgisinden alıntıdır- 2012’nin Ötesindeki Hayat. Kitabının o kısmı Yeni Bir Dönem için Aydınlanmalar’daki ”Grace” bölümü haline gelen onun birçok uzun aktarımlarından birkaç kısa ve öz seçme parçalardır. Aşağıdaki bilgi, onun 1999’daki  ilk aktarımındandır.]

Benim bu noktadaki hizmetim  hava durumundaki bozuklukları parçalara ayırma  mekaniğini araştırmak ve atmosferimizdeki etkilerini hafifleştirmektir. Ve "bizim" derken  - sizinki ve  bizimki anlamında söylüyorum. Sizden o kadar da uzak değiliz, biliyorsunuz, ve üstelik, sizin hepinizle o kadar yakın bağlarımız var ki bir çok açıdan sizden ayrı değiliz. Daha hafif yoğunluğumuz ve kendimize özgü hava durumumuzla, evet, farklıyız, fakat yine de bu üzerinde çalıştığım sizin VE bizim atmosferimizdir.

Neredeyse inanılmayacak kadar tuhaf duyuluyor biliyorum, fakat bu benim için size anlatabileceğim en kolay yol. Bu benim burada tarif etmek istediğim bir yöntem asla değildir, fakat siz bizim ifadelerimize sahip değilsiniz o zaman bizim kelime dağarcığımızı kullanırsam ne demek istediğimi nasıl bilebileceksiniz? Bu yöntem için hiçbir eşanlamlı ya da benzer anlamlı ifade yoktur.  Bu doğrudan doğruya yardımcı olacak bir şey değildir, fakat uzun vadede  yapıyor olduğum şey iyi bir fark yaratacaktır.
Bu ben Dünyanın rüzgarlarını dizginleyebilirim ya da o büyük kasırgalarda  küresel bir şemsiye görevi yapabilirim demek değildir. Enerjiyi nasıl zaptedebileceğim üzerinde çalışıyorum ki böylece birikip daha sonra patlamasındansa dağıtılabilinsin. Bir süre sadece oturup ve daha sonra bütün dünyayı kuyruğundan tutmuş gibi hareket edip ve sonra dikkat et - işte burada  başka bir kasırga ya da hortum demektense rutin ve yavaş ve  kolay bir şekilde dağıtılan demeliydim.

Bunun etkisini göstermesi belirli bir süre alacaktır, biliyorsunuz? Belirlenen şeylerin elde edilmesi için hala yapılacak çok şey var - temizlenme, arınma, ışığı arttırma, Dünyanın olumsuzluk yükünü hafifletme, yükseliş süreci - fakat hepsi tamamen aynı kapıya çıkar -   epeyce ağır zarar verebilecek birçok jeolojik aktivite hala hazırda tutuluyor.

Bunun dışında başka bir yolu yoktur biliyorsunuz. Enerji enerjidir ve “kışkışlayıp, hadi dağıl “ diyemezsiniz. Esasında, bu benim üzerinde çalıştığım şeydir, olayları nasıl o kadar idare edebilir bir hale varabilinir ki yağmura ihtiyaç duyulduğunda gelsin, sadece yeteri kadar. İhtiyaç giderilince tekrar ihtiyaç duyuluncaya kadar ayrılsın. Ritim, şablon  belirlendi, sizin anlayacağınız.

[ Aşağıdaki Grace ve benim Ekim 2011’deki kısa sohbetimizin bir bölümüdür.]

Göklerinizdeki ekipler sabırsızlanmaya başlıyorlar. İniş ve size yardımcı olmak adına yapabileceklerini, teknolojilerinin yapabileceklerini, başlatmak için yıllardır hazır durumdadırlar. Gizli tutulmakta olan kendi bazı yenilikleriniz vardır ve bazılarınız bu durumu ve bunların neler yapabileceğini biliyor, ancak ET teknolojisini hareket halinde görene kadar sadece bekleyin!

Ayrıca, hava durumunuz ve "doğal " afetleriniz - bununla ilgili olarak bir kaç söz. Biliyorsunuz ki bunların çoğu uzun zamandır İlluminati tarafından kontrol edilen teknoloji kombinezonlarıyla yaratılmıştır - neyse ki, bu çarçabuk sonlanacaktır. Aslında, şimdiden çok yavaşlamış durumdadır, ve o internette dolaşan fantastik felaket meydana getiren çalkantılarla ilgili iddiaların hiçbirisi asla gerçekleşmeyecektir, fantastik - fantezideki gibi - hayal ürünüdür, şahane anlamındaki fantastik değildir. Sadece gözünüzü  muhteşem bir dünyadan ayırmayın, Dünya’nın Altın Çağı, ve BÜYÜK değişikliklerden korkmayın - hepsi İYİ dir!
Grace, "gelecekteki hava durumu " ile ilgili çalışmaların nasıl gidiyor?

Müthiş! Biz hepimiz Dünya’nın bütün olumsuzluklarını attğı zamana ayarlandık ve böylece onun her yerde ılıman iklim seçimini eyleme geçirebilelim. Çölleri sebze bahçelerine dönüştürmek sizin sandığınız kadar uzun sürmeyecektir!

Teşekkürler, Anne. Şimdi, sevgili Dünya ailesi, biliyorsunuz ki Nirvana’daki insanlar size sevgi  yaymaktan daha fazlasını yapıyorlar - belki de ruh dünyasında yaşayan hiç kimsenin başarabileceğini asla hayal etmediğiniz yollardan size hizmet ediyorlar.

Bugün birçok ülke anneleri onurlandırıyor ve hepinizin ülkesinde şu veya bu şekilde olağanüstü katkıları olan bireyleri onurlandırmak için özel günler vardır. Her gün kendi benliğinizi ve evrendeki bütün diğer canları Tanrı’nın ilahi varlıklarının ailesi  olarak onurlandırdığınız zaman bu ne kadar da büyük bir sevinç olacaktır.

 ____________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward

Thursday, 11 April 2013

11 Nisan 2013
11.4.2013

Kuzey Kore; Papa Francis;  Vatikan; imajine etme; homoseksualite

___________________________________________


Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlar, ben Matthew. Önce Kuzey Kore’nin füze faaliyeti ile ilgili bütün kaygıları hafifletmek istiyoruz. Kuzey Korelilerin yetiştirilişinde gösterdikleri bağlılığı ve hizmeti aynı şekilde beklemek vardır. Bu bağlılık ve hizmet babalarına, Kim Jong Un sağduyu ve daha fazlasından yoksun, liderlik pozisyonunda güven hissi vermiştir. Bu etkili konuşmasının blöf olduğu demek değildir, fakat ülkesini nasıl yöneteceğini bilmeden, vatandaşlarına ve dünyaya emri altında bulunan askeri gücü gösteriyor.

Diğer ulusların liderlerinin  onun füzeleri konumlayışındaki şüphe uyandıran gerekçelerine karşı göstermiş oldukları  tepkilere bağlı olarak, bir veya daha fazlasını ateşleme kararı alabilir. Eğer öyleyse, füzelerin çalışmasındaki başarısızlıktan dolayı utanç duyacaktır, uzay ailenizin teknolojisinin müdahalesi sayesinde. Sonuç buysa, bu durumdan nasıl yüzünün akıyla çıkacağı bilinmez, dolayısıyla diyoruz ki görüşmelerin  yaptırımların yerini alması herkes için en hayırlısı olacaktır.

Birçoğu, tüm dünyada milyonlarca insanın düşüncelerinde olan, Papa Francis üzerine yorum yapmamızı istedi, ve bunu yapmaktan dolayı mutluyuz. Hayır, onun alçakgönüllülüğü  "bir eylem" değildir ve o “Katolik kilisesinin kurtuluşu” olamaz. O klonlanmadı, ve klonlanmayacak—İlluminati’nin klonlama merkezleri sizin aranızda yaşayan başka medeniyetlerden gönüllüler tarafından kapatılmıştır.

Vatikan’daki meslektaşları ve Vatikan dışındaki bazı bireyler gibi, Papa Francis kamu görüşünden saklı tutulan durumları bilmektedir, ve en ilahi olmayanı - Vatikan’ın iç kısımlarındaki Satanizmin uluslararası ana merkezlerini - durdurmak zorunda hissedecek yaratılıştan gelen iyiliğe sahiptir. Işık kuvvetlenmeye devam ettikçe, o son gerçekten gelecek, fakat Papa’nın Vatikan duvarları içerisinde bu insan dışı durumun dünyaca bilinmesine tamamen karşı olanlara karşı gelecek kabiliyetinin olup olmadığı belirsizliğini koruyor.

Su yüzüne çıkmasını istemedikleri diğer bir bilgi ise İsa’nın çarmıha gerilmesi ve dirilişini gösteren eski çağa ait kayıtların saklı tutulmuş olduğu ve İncil’in diğer bölümlerinin uydurma ve kayıtların başka bölümlerinin de  stratejik olarak çıkarılmış olduğudur. Dünyanın bilmesini istemedikleri şudur ki “Tanrı’nın kurallarının” kitleleri kontrol etmek ve kişisel varlık edinmek için kilisenin ilk liderleri tarafından uydurulmuş olduğu, ve daha sonra Vatikan sakinlerinin yaşamış olduğu gösterişli tarza hizmet etmesi için başka dogma da eklenmiş olduğu. Ayrıca II. Dünya Savaşı sırasında çalınmış sanat hazinelerinin oluşturduğu muazzam servetlerini de saklı tutmak istiyorlar.

Papa Francis bu bilgiyi ifşa etmeyi deneyecek ahlaki cesarete sahiptir, ama yine de, bu sert muhalefet dikkate alındığında, bunu başarabilme durumu zamanla görülecektir.                   
Bu gerçekler ortaya çıktığında, tutkulu bir biçimde ümit ediyoruz ki kendini dine adamış olanlar kiliselerin çok sayıda hayır işlerinin dini dogmaya değil, ruhsallığa dayandığının farkına varacak kadar ışık absorbe edecekler.

Kısa bir süre önce, anneme bir okuyucu geçen mesajımızdaki bir konuyla ilgili yazmış, ve özet olarak onun  yorumları şöyle: Dediniz ki nefret uyandıran bir durumla ilgili negatif düşünce ve duygular onu devam ettirir. Bu durumla bile ilgili olumlu herhangi bir düşünceye sahip olmak nasıl mümkün olabilir? Onun yazdıkları insan ticaretiyle ilgiliydi, ancak bizim cevabımız dünyanızdaki bütün nefret uyandıran durumlara mahsustur.

Son mesajımızda söz ettiğimiz birçok konunun tartışmalı bir doğası vardır - İnsan ticareti, seks köleliği gibi durumlarda herhangi bir tartışma yoktur! Ruh anlaşmaları ve karmayla ilişkili olmasına rağmen, değinmek istediğimiz husus yazan kişinin sorusudur.

Önceki mesajlarımız Dünyayı altın beyaz ışık olarak imgelemeyi içeriyordu çünkü asıl itibarıyla bu önceden toplumun bilgisinden saklanan son derece rahatsız edici durumları gün ışığına çıkarır. Ancak deşifre oldukları vakit onları sonlandırmak ve sebep oldukları travmaları iyileştirmek için harekete geçilebilir.

Son derece aşağılık durumlardan haberdar olduğunuzu bilmezlikten gelemezsiniz ve asla onu gömmeye çalışmanızı önermeyiz - en nihayetinde bu bedeni, zihni ve ruhu ters etkileyecektir. Aksine, biz sizi Dünya'yı altın beyaz ışığa batırılmış, daha sonra beliren mutlu yüzlerle dönmeye başlamasını görmenizi, ve sevgi hislerini  teşvik ederiz. İmajınızın, sevme hislerinizin ve niyetinizin enerjisi  dünyaya yayılacaktır.

Tanrı’nın enerji yayma sistemi, siz bu şekilde hitap edebilirsiniz, gezegen üzerindeki ve dışındaki tüm kaynaklardan gelen ışık-sevgi enerjisinin en çok ihtiyacı olan ruhlara ulaştığını temin eder, ezilen ve ezenlere. Toplumunuzdaki bütün eziyet şekillerini sonlandıracak olan  şey sayısız kaynaklardan gelen ışıkla birlikte sizin enerjinizdir.

Öyleyse şimdi, yeni mesajlardan birinde bulunan bir ifadeye değinmek istiyoruz: Nihayetinde herkes dişil ve eril enerjilerin eşcinsellerde heteroseksüellerinkinden daha dengeli olduğunu ve eşcinselliğin ruhsal gelişimin daha ileri bir safhası olduğunu öğrenecek..

Böyle bir özlük yakarışları açıklaması içerisinde ifade edilen karışık bir durum—özellikle dünyanızı rahatsız eden bölücü konulardan birisi olan homoseksualite—ve annemden bir kitaptaki konuyla ilgili bölümü kopyalamasını istedim. Nirvana sakinlerine ilişkin bilgi de içermesine rağmen, Yeryüzünün ruh dünyası, sanırız tümünü aydınlatıcı bulacaksınız.

[Matthew’deki  “İlişkiler” bölümden aşağıdaki alıntı, Bana Cenneti Anlat 1994’ün ilk dönemlerinde gönderildi.]
Matthew, eğer isterlerse homoseksüel partnerler buradaki birlikteliklerine  Nirvana’da devam edebilirler mi?
Evet. Anne, homoseksualite Yeryüzünde anlaşılmıyor, ve  bu onu açıklayan iyi bir içerik. Homoseksualite fiziksel varlığın bir halinden daha fazlası olan ruhun bir tekamül safhasıdır, ve başka herhangi bir fiziksel veya ruhsal gelişim evresinden daha fazla kınanacak ya da onurlandırılacak bir durum değildir.
Hatırla, burada toplanmış ruhlardan bahsediyoruz, yalnız kişilerden değil. Birikimli her bir ruhta belki de binlerce kadar çok sayıda eril, dişil ve androjen olarak hem bedenli hem de bedensiz varlığı tecrübe eden hayatları vardır. Bununla birlikte, buradaki gelişimin başlangıcında en çok etkili olan en yakın geçmiş hayattır.
Eğer o Yeryüzü hayatı homoseksüel yönelimli ise, buraya aynı şekilde intikal edecektir. Bedenlerimiz seksüel aktivite için tasarımlanmadığına göre, gelen ruha eşlik eden yönelimin sadece mantal halidir.
Bu hususta en yakın geçmiş Yeryüzü hayatının başka bir etkisi daha vardır. Homoseksualiteyi en acımasız şekilde suçlayanlar, ruhları en yakın geçmiş hayatlarında bu yönelime sahip kişiliklerdir.
Matthew, bu bana anlamlı gelmiyor. Ben bu durumda anlayış ve kabullenişin daha mümkün olduğunu düşünürdüm..
Bu karmaşık ve kafa karıştırıcı psişik bir durum, Anne. Kişiliklerin enerjisi hala bir önceki hayat tecrübelerinden parçalanmış bir şekildedir. En uç noktada, homoseksüeller fiziksel işkenceye maruz kaldılar ve hatta öldürüldüler, ve en aşağı noktada ise kötü sözler söylendi, hatta çoğu kez aileleri tarafından bile, o derece ki psişik olarak ciddi bir şekilde zarar gördüler. Belki de reddedilme veya utanç ya da aldatma suçluluğunun acısıyla yaşadılar.
Her türlü tecrübelerinde, enerjileri kendilerinin de tamamen aynı türden travmatik durumları tecrübe ettiklerini görebilecek ve böylelikle empati hissedebilecek kadar iyileştirilmiş değildir. Aksine, farkına vardıkları şey  intikam fırsatlarıdır.
Tecrübe devresi o kadar hızlı bir şekilde olur ki en yakın zamanlarda bilinen hatıraların acısı, fakat şuurlarından saklı, bir sonraki hayatlarında gelecek olan iyileştirme durumu için çok yakınlarındadır.
Bu hayatlarında heteroseksüel bir doğayı seçen ruhların bastırılmış hafızalarındaki geçmek bilmeyen acı homoseksüellere karşı son derece düşmanca tutumlarına neden olur. O ıstıraplı hisleri homoseksüel hayat tecrübelerinin hatıraları şeklinde değil, fakat hatıralarını bastıracak tutumlar şeklinde su yüzüne çıkacaktır.
Bu evrensel, benzer benzeri çeker - ilkesidir. Herhangi bir durumdaki ağır ve adaletsiz muameleden kaynaklanan hisler yakın zamana aitse ve güçlüyse, benzer hisler o ruha çekilir. Bastırılmış hafızalar bilinçaltından kaynağı bilirler ve hatırlarlar, böylelikle “benzeri” çekerler. Ancak, şu anki hayat psişeleri bu çekimin ortak hislerden kaynaklı olduğunu ve bastırılmış hafızaların ıstıraplı sezişlerinin egemen olduğunu şuurlu olarak bilemezler.
Psişik labirentin o noktasından ilerlerken hayat kopyasını gözden geçirme süreci, öğrenilecek karmik dersleri ayırt etme, bir sonraki hayatı seçme, ve ruhsal farkındalıktaki gelişim devreye girer.
Bir önceki geçmiş hayatlarında homoseksüel olan insanlar her zaman senin tarif ettiklerinden geçerler mi, ki bu sadece bir şeyleri sürdürmek gibi görünüyor, yoksa hepimizin birbirimizi olduğu gibi kabul edeceği bir dengeleme noktası var mıdır?
"Dengeleme" kesinlikle ilahi planın bir parçasıdır, çünkü önyargı ve nefret hisleri ve duygusal eziyet ve fiziksel zulüm ruhsal gelişimin engelleridir. Bununla birlikte, insanlığın yüklü olduğu negatifliği dağıtmak için gezegeninize yayılan ışığın hızlandırılmasıyla bile, lütfen bu değişimin diğer jenerasyon içerisinde tamamlanmasını beklemeyiniz.
Homoseksüalite Yeryüzü tarihinde şimdi daha öncesinden daha mı yaygındır?
Hayır, fakat kayıtlı tarihinizde şimdi daha öncesinden daha fazla insan vardır, dolayısıyla aynı oran daha çok sayıyı oluşturur. Kayıtlı tarihiniz boyunca şu ya da bu alandaki tanınmış ve son derece saygıdeğer üstadlar homoseksüeldirler, ve birçoğu muhteşem ve ilham verici eserlerini doğalarının bu yönüne ilişkin işkence görmüş zihinleri sayesinde ürettiler.
Kişiliklerinin bu unsuru olmaksızın, ortaya koydukları eserlerin bu büyüklükte ve ihtişamda oluşunu sağlayacak şekilde güdülenmiş olmayacaklarını varsayabilirsiniz.
Neden homoseksualite gerekli bir tecrübedir?
Dengeyi eril ve dişil seks enerjisinin en uç noktalarında öğrenmek entegre esaslı olarak öğrenmekten ne kadar daha iyidir? İdeal olan çift cinsiyetliliktir, insan seks doğasıyla herhangi bir alakası olmayan, ama aksine insanın seks enerjisi özelliklerinin iki zıt kutuplarıyla ilgilidir. Edindikleri eril ve dişil seks enerjisindeki denge sayesinde androjen ruhlar ruhsal olarak  çok daha fazla gelişmiştirler.
Nasıl ki eril enerji sadece eril insanların ilgi alanı değilse, dişil enerji de sadece dişil insanlarla sınırlı değildir. Eril enerji serttir, sıklıkla acımasız yollardan üretken, veya her zaman bir hususu kanıtlama veya riskli bir girişimde başarı sağlama ihtiyacı duyar. Dişil enerji yumuşaktır, yine de temelinde daha büyük, sakin bir gücü vardır. Birbirine bağlantılılık, şuurluluk kazanma merhalesinin en üst düzeyi olan, dişil enerjidir. 
Partnerlerden birisi sadece eril enerji özelliklerini ve diğeri dişil enerji özelliklerini taşıdığı ilişkilerde, dişil enerjili partner bu dengesizliğe hayat boyu dayanamaz veya hayatı uzun olmayacaktır. Bu tür ilişkilerdeki farkındalığıma göre, o dengesizlik içerisinde kalanlar için bu durum  dişil enerji ruhunun erken geçişiyle son bulur. Hayatta kalan ise  sıklıkla partnerinin ölümüne yol açtığına dair hiçbir referans sistemine sahip değildir.
Dersiniz ki "O kişi’ - veya ‘sen’ - benim ölümüm olacak." Kullandığınız diğer birçok yaygın ifadeleriniz gibi, O doğru bir ifade olabilir, fakat bu ifadelerdeki kelimelerin gerçekliğini çok azınız anlıyor. Böyle bir ilişkide burada partnerlerin ikisine de hiçbir suç atfedilmiş değildir, birçok örnekte olduğu gibi doğum öncesi anlaşmalara göre karmanın yerine getirilmesinden daha fazlası değildir. Partnerliklerin boşanmayla sona erdirilmesi de anlaşmalarında seçilmiş dersleriyle uyum içerisinde olabilir.
Bir hayat içerisindeki herhangi türden bir uyum arzu edilendir. Bununla birlikte, seksüel enerji insan psişesinin en gerekli unsurlarından birisi olduğuna göre, eril ve dişil enerjilerin dengesi muhtemelen en arzu edilendir. Bu alanda  eril ve dişil enerjilerin eğilimler, hassasiyetler ve duyarlılıklar derecesine kadar harmanlanma durumu mevcuttur. Bu ideal dengeli realite hali bir zamanlar Yeryüzünde vardı fakat çöküntüye uğradı.
Seksüel enerji akışının sapmasından kaynaklanan davranış Yeryüzünde olumsuzluğu adeta hayal edilemez oranda hızla çoğalttı. Seksüel enerji hiçbir suretle sizin yaygın olarak adlandırdığınız " cinsel bir birliktelik isteme" veya " cinsel ilişkiye girme" ile sınırlı değildir.
Orijinal seks dürtüsü niyetinin ötesine geçmesine rağmen, ki bu üremedir, tatmin edici bir seksüel ilişki seven eşlerin hayatlarına uyumu getirir, ve kesinlikle söz ettiğim şey karşılıklı haz veren, faydalı seksüel birlikteliğe karşı DEĞİLDİR.
Ayrıca, seksüel enerjiyi başka üretici bulvarlara dönüştürmek mümkündür, ve sevdiği eşini kaybeden veya hiç sevdiği bir eşi olmayanların çoğu bunu yapar. Fakat   ben bu enerjinin pozitif kullanımına değinmiyorum, sadece bütün seksüel enerji akışının sapmasıyla yaratılan şahlanmış olumsuzluktan söz ediyorum.
Bu sizin insan doğasının kötü özellikleri olarak düşündüğünüz her şeyin ana nedenidir. Seksüel enerji sapmasının ana neden olmasından kaynaklanmayan milli, dini veya felsefi ölçülerde işlenmemiş hiçbir suç yoktur.
Örneğin, insan ve hayvan hayatlarının işkence gördüğü ve kurban edildiği Satanik ibadet ve insanlıktan uzak seks aktiviteleri inanılmayacak ölçekte hüküm sürer, ama gerçektir. Bu "din" kılığı altında örtülmüştür ve hükümetiniz onu olduğu gibi resmi olarak kabul eder! Siz ilahi olmayan bu uygulamaları veya onların dini konumunu seksüel enerjinin sapmış kullanımıyla ilişkilendirmezsiniz ki esasında öyledir.
Bu sizi şaşırtmamalıdır ki sıklıkla cinayet seksüel enerjinin yoğun bir sapkınlığa yönelmesidir, ya da diğer örnekleri olan tecavüz ve akraba ile cinsel ilişki. Gelişigüzel seksüel temaslar veya seks yapmakla ilgili ya da doğal dürtülerden kendini sıkı sıkıya kaçınma daha tehlikesizdir, ancak yine de psişe için tahrip edicidir.
Saptırılmış seksüel enerjiden kaynaklanan bütün bu davranışların arkasında karanlık güçler vardır. En bozuk hareketlerin kesif enerjinin en tabanına sürüklenmesi olağandışı değildir, ve insan doğasının başka hiçbir yönü bir insanı Tanrıdan yabancılaştırmada bu kadar merkezi olmamıştır.
Ruh mertebesinde ayrılmazlık vardır, fakat fiziksel hayatta, seksüel enerji ne kadar çok bozuk ve sapkın ise, bu faaliyetlerle meşgul olan insanlar kendilerini Tanrıdan o kadar çok uzaklaştırırlar. Sizin ve Dünya için üzücü ki, medeniyetinizde bu özgür  irade  seçimleri aşırı boyutlara varmış ve birçok ruhun doğmadan önceki anlaşmalarında seçmiş oldukları misyonlarından uzaktır.
Anne, Dünyada birçoğu tarafından öyle görülüyor olsa da, sevgi dolu homoseksüel bir partnerlik seksüel enerji sapması DEĞİLDİR, ve bu bizi senin bu alemdeki homoseksüel bir cinsel ilişki hakkındaki soruna geri getiriyor. 
Burada insanların önceki seksüel yönelmelerinden  dolayı suçlama olmadığına göre, şüphesiz hangi ruhların  birbirini eş olarak cezbettiğine ilişkin hiçbir  yargı yoktur. Burada her seviyede tecrübe etme ruhların ruhsal gelişimi içindir, ve bu bütün birliktelikleri kapsar. Tabiatı gereği heteroseksüel ya da homoseksüel olsun ruh seviyesinde enerji ve bağlılık sadakati nazarında tüm eşler  tamamıyla saygı görürler.
Teşekkürler, Anne. Ruhsal ve şuur farkındalığını artırmaya doğru giden yolculuğunu devam ettirirken, bil ki bin yıllık dönemler boyunca gezegenin en yüksek vibrasyonları tarafından destekleniyorsun. Bu evren boyunca bulunan tüm ışık varlıklarının koşulsuz sevgisi, saygısı  ve  takdiri sizindir. 
 ____________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward

Monday, 11 March 2013

11 Mart 201311.3.2013

Toplumsal gelişimin hızı; çekim yasası; ego, bilinç; Barack Obama; Hugo Chavez; tartışmalı mevzulardaki “taraflar”; ışık işçileri; yoğunluklar, ekonomik meseleler; NESARA
___________________________________________

Bu istasyondaki bütün ruhlardan sevgi dolu selamlar, ben Matthew. Dünyayı bizim gözetleme yerimizden seyredebilmenizi nasıl isterdik ki siz böylece onun çalkantılı yolculuklarının bittiğini ve dingin sular içerisinde olduğunu görebilesiniz. Muhtemelen “dingin” dünyanız hakkında düşüneceğiniz bir hal değildir, fakat “Altın Çağın tüm mucizeleri ne zaman gerçekleşiyor?” işte o zaman olabilir.    

Bir çok medeniyet bu noktada sizin lineer zamanınızda Dünyanın güvenli bir limana ulaşmasına yardımcı olmak için Tanrı tarafından yetkilendirildi, fakat onun yükseliş süreci boyunca, onun sakinleri toplumsal değişikliklerden sorumluydular. Başka hiçbir medeniyetin bunu sizin yerinize yapması mümkün değildir çünkü Yeryüzü sizin dünyanızdır ve kollektif olarak sizin istediğiniz şekilde bir dünya olmalıdır.

Işık işçileri, kendilerini öyle düşünmeyen ruhlar da dahil fakat tuttukları tanrısal yollarla gerçekten de öyledirler, son derece zor on yıllarca yükselme süreci esnasında asilce üstesinden geldiler. Evren boyunca var olan ışık varlıklarının en büyük takdir ve saygısına sahipsiniz.

Ve Altın Çağın söz verilen zaferlerinin vuku bulması için ne kadar sabırsızlandığınızı biliyoruz, dolayısıyla onların yapım aşamasında olduğuna dair çok az delil olduğundan dolayı sıkıntılısınız. Aslında, perde arkasında çok çeşitli alanlarda bir hayli gelişme göstermektedir, ve hatta ana medya bile teşvik edici bir yükselme eğilimine işaret eden durumları bildirmektedir. Yine de, büyük değişiklikler sizin istediğiniz kadar hızlı bir şekilde gelmeyecektir.

Biliyorsunuz ki her şey şu ya da bu frekansta titreşen enerjidir, ve enerji nötr olduğu ve muhakeme kapasitesi olmadığı için neyin istenip neyin istenmediği arasında ayrım yapamaz. Netice itibarıyla, insanların düşünceleri ve hisleri uzaya atılırken, evren bireylere odaklanmakta olduklarının enerjisiyle uyuşan enerjide koşullar sağlar - bu sürekli hareket halinde olan çekim yasasıdır.   

Fakat dünyanızdaki çoğu ruh enerjinin ve doğuştan gelen aynı anda yaratma güçlerinin nasıl çalıştığını bilmezler. Dikkatlerini devam etmek istemedikleri durumlara verirler, böylelikle daha fazlasını yaratırlar. Birçok insanın dünyanın hallerine ilişkin üzgün, öfkeli ve umutsuz düşünce ve duyguların enerjisini yaymalarından dolayı, sonuçtan toplumunuz bütün olarak etkilenir: değişimin hızının yavaşlığı.  

Durumların salyangoz hızında ilerliyor gibi görünmesinin başka bir nedeni de bilgi eksikliğinden ötürüdür. Birçok insanın hala üçüncü yoğunluğun kısıtlı bilincinde hapsolmuş olması nedeniyle, bütün gerçeklerin bilindiği yerde, içlerinde nasıl arayacaklarını bilmezler. Ruh seviyesinde bilme olmaksızın, bilinç bilgiyi egonun perspektifinden işler; ve egonun kişisel fikir ve algıları destekliyor olması, ki sıklıkla sert bir şekilde düzenlenirler, ego nadiren bir durumu başka perspektiflerden görebilir veya gerçek ve sahteyi ayırt edebilir.

Size bir önek vereceğiz. Biz ve birçok ışık habercileri Barack Obama hakkındaki gerçeği size bildirdik, ruhsallıkta, zekada ve eski çağ bilgeliğinde çok ileri düzeydeki bir medeniyetten gelen oldukça gelişmiş bir ruh. Yüksek evrensel konsey yurdundan ayrılmasını ve Amerika Birleşik Devletlerini ve dünyanızı huzur bolluk ve birliğe doğru götürme misyonunu kabul etmesini istedi.

Onun misyonunun, dünya çapında politikanın ötesine geçtiğini, Gaia’nın Dünya sakinlerinin birbirleriyle ve Doğa ile uyum içinde yaşama vizyonuna göre hizalanmış olan Altın Çağ master planının bir hükmü olduğunu açıkladık. Daha sonra Gaia’nın dünya bedeni ve bütün yaşam formları denge içinde olacaklar, ki tümünün içinde var olan ışıktır. Sizden Cumhurbaşkanı Obama’ya ışık göndermenizi istedik çünkü bu o dengenin erişileceği günü hızlandırır.

Ayrıca daha önceki mesajlarımızda toplum olarak gelişiminizde karanlık olanların direnmelerinin takriben on yıllık bir gecikmeye sebebiyet verdiğini belirtmiştik. Gecikme Dünya’nın yükselişini bir zerre bile engellemedi - onun zamanlaması mukadderdi - fakat Obama’nın misyonunu yerine getirme kabiliyetini ciddi bir şekilde düşürdü çünkü İlluminati içerisindeki güçlü bireylerin hala onun eforlarını raydan çıkaracak, bozacak saptıracak gücü vardı.

Etkin olmalarının büyük bir kısmı üçüncü yoğunluk algıları “Obama karşıtı” düşünce ve hislerin enerjisini göndermekte olan insanlardan kaynaklanıyordu. Bu enerji karanlık olanları tekrardan besliyor ve cumhurbaşkanının dünyanızı Gaia’nın vizyonuna doğru taşıma çabaları üzerinde çok büyük bir güce sahip olmalarına olanak sağlıyordu.

Neden bunun öldürmeyi kapsadığını sorgulamak doğaldır, ve birçoğu Obama’nın pilotsuz uçakları onaylamasının onun ışıktan olmadığını gösterdiği hissine sahiptir. Bu perspektif şu önemli unsuru hesaba katmıyor: Pilotsuz uçakların hedefi savaş halini mümkün olduğunca çabuk bitirerek mümkün olduğunca az insan öldürmektir.  

Her zaman Dünya medeniyetlerindeki  askeri kuvvetler düşmanı yok etmenin vatansever sorumluluğu olduğunu ve kazanana kadar devam edilmesini ön gören üçüncü yoğunluk mantalitesi dahilinde çalıştılar. Böylece bin yıllarca savaşlardaki her iki taraf, en güncel silahları kullanarak, birbirlerini yok ettiler. Şimdi, bu  pilotsuz uçakları kapsamasıyla, terörizmin beyni olarak görülen bireyleri hedef alıyor ve uzun süren yer savaşlarının sebep olacağı kayıptan daha azına sebep oluyor. 

Gerçekten içler acısıdır ki o silahlar hiç kimseye zararı dokunmayan kadın, erkek ve çocukların canlarını alır. Sivil halkın çoğu muharip birliklerle birlikte yaralanır ve ölürler, savaşın acımasız bir gerçeğidir. Savaş alanlarındaki ruhların deneyimledikleri ölçülemez ruhsal zarardan söz etmeyeceğiz. Şunu bilerek mutlu olun ki kalpler ve zihinler açılmaya devam ederken, hiçbir ruh hiçbir şekilde ve hiçbir amaç için başkasını öldürmek istemeyecek. 

Amerika Birleşik Devletlerindeki ana medyanın ülkenin yararına ters düşecek şekilde çalışan kötü adam olarak tasvir ettiği Hugo Chavez’ı, yakın zamanlarda vefat eden Venezuela cumhurbaşkanını da örnek olarak gösterdik. Chavez’in aleyhine çalıştığı şey İlluminati’nin o ülkedeki, kendisinin ve diğer Latin Amerika milletlerinin, karanlık etkisiydi ve onları Venezuela dışına sürmek hususunda oldukça başarılıydı. 

Chavez kanserinin doğal bir şekilde vuku bulmadığını düşünmekte haksız değildi. İlluminati kontrolü altındaki medya onu bir “komplo teorisyeni” olarak etiketledi çünkü sizi o tür bir tespitin tamamıyla saçma olduğuna inanacak şekilde koşullandırdılar. Chavez’in ülkesini onların dokunaçlarından kurtarma ve mağdur olanların hayatlarını iyileştirme kararlılığı karanlık olanların ajandasına uymadı. Bir kamu cinayetinin Venezuela’nın bereketli doğal kaynaklarının kontrolünü geri almayı kolaylaştırmak yerine ateş fırtınası başlatabileceğini hissettiler, ve kanser başlatmak için yöntemlere sahiptiler, ve yaptıkları da buydu. Bedeni bekledikleri kadar hızlı tükenmedi.

Üçüncü boyut zihinlerinin politik veya ideolojik “yandaş” destekleyenler ve “ aleyhtar” muhaliflerin en iyi şekilde tartışmalı karakterler olarak algıladıkları bu iki adamın gerçeğini  biliyoruz. Fakat hiçbir suretle “taraflar” ulusal liderler olarak sınırlı değildirler - dünyanızı kuşatıyor olan bütün bölücü meselelerde olan şeyin ta kendisidir!. Herhangi bir şeyin “sağ” ve “sol”u birbiri için yakıt üretmeye devam eder - hararetli duygular şiddetlenir ve dengesiz ikilemler uzar gider. 

Düşünün: Nükleer silah stoğuna sahip hükümetler diğer hükümetlere, bizim bunlara sahip olmamızda bir sorun yok fakat siz sahip olamazsınız çünkü size güvenmiyoruz, der. Siz sahip olamazsınız denilen hükümetlerin, bu silahlara sahip olan hükümetlerin gerekçelerine güvenmeleri beklenir?  

Eğer “silahları olan” ülkelerde en bağırıp çağıran konuşmacılar eşit derecede uzlaşması olanaksız büyümek isteyen toplum liderleriyle bir araya gelirlerse, “doğruluğundan şüphe edilemez” perspektiflerini mantıklı bir şekilde tartışmaya başlayabilirler. Sadece bu şekilde yaparak taraflar saygın pozisyonlarından ileriye gidebilirler ve  tamamıyla nükleer  silahsızlanmanın o silahların asla kullanılmayacağını garanti eden tek yol olduğu sağduyu sonucuna ulaşabilirler.  

Özellikle Birleşik devletlerinde, silahlı şiddet sıcak bir tartışmadır. Belirli silahların ve askeri teçhizatın satışını yasaklamak isteyen taraf, istedikleri bütün silah ve mermileri almak için papağan gibi “ikinci iyileştirme hakkı” deyip duranlar kadar görüşlerinde inatla durmaktadırlar. İki tarafın ayrışan görüşlerini tartışması gerekir ki böylelikle ölüme sebep olan vuruşları azaltma yönündeki ortak isteklerinden yola çıkabilsinler.  

Bu meselelerin hiçbirisi birdenbire çözülmeyecektir, ancak nihayetinde her ikisinde de her türlü silahın yasaklanmasıyla sonuçlanacak bir başlangıç olacaktır. Hatırlayın, hala lineer zamanda birlikte yaratıyor olduğunuz dünyanın zaten sürekli ortamda tam sizin istediğiniz şekliyle varlığı mevcuttur ve, göreceğiniz gibi, sizin seçiminiz Dünya’nın Altın Çağında silahlara yer olmamasıdır. 

Geniş ölçüde farklı görüşlerin olduğu diğer bir konu da bebek aldırmadır ve aynı şekilde idam cezası ve ülke ekonomisi, işsizlik ve güvenli enerji kaynaklarıyla ilgili konular.  

Bütün bunlar ve birçok diğer hayati önem taşıyan dünyanın hallerinin ciddi huzursuzluklar yaratıyor olması demek değildir ki karanlık olanlar hala işin başındadır! İlluminatinin yüksek makamlarından ayrılanlardan bazıları ışık işçisi oldular. Bazıları öldü, ve Aralık gündönümünde bedenlerini yaşayabilecek konumda tutmak için yeterince ışık absorbe edenler ya ışığı kucaklayacaklar ya da ölecekler. Ancak, daha önceden geniş çapta kargaşaya sebebiyet vermiş olanlar pozisyonlarından alındılar ya da etkileri hiç yoktur.   

İç savaşlar hala şiddetle devam ediyor çünkü her iki taraf sebeplerinin adil olduğuna yürekten inanıyor. Bazı durumlarda, savaşçılara atalarının intikamı için saldırıların gerekliliği küçük çocukken aşılandı. Eşit derecede güçlü duygular zalim yöneticilerden, savaşçıları ülkenin dengesini bozan vatan haini olarak gören yöneticilerden, kurtulup özgürlüğe kavuşmak için savaşan insanları kuşatmaktadır. Diğer bireyler din kavramlarını, çarpık olsa da, inanmayanların alaşağı etmesinden alıkoymak için savaşmaktadırlar. Tedricen bu çeşitli durumlarda keskin olan taraflar iki tarafa ortak bir fayda için karşılıklı görüşmede bulunmaları ve işbirliği yapmaları yönünde motive edilecektirler.

Uzun bir hanedan saltanatından sonra, çok kısa bir süre önce bağımsızlığını kazanan ülkelerin nasıl yönetileceğiyle ilgili çok farklı görüşler vardır, fakat yine de, vatandaşların kalplerinde karanlık yoktur. Basitçe, kendini-yönetme, veya demokrasi, yenidir ve insanlar herkes için en faydalı olacak yönetim metotlarını bulmak için çok çaba gösteriyorlar.

Sözünü ettiğimiz diğer meselelerdeki her iki tarafın en sert kişilerinin de hiçbir karanlık niyetleri yoktur. Kendileriyle hem fikir olmayanlara karşı herhangi bir kötü niyetten değil bu kişilerin deyim yerindeyse “kendi bildiğini okuyan,” özellikleriyle ilgilidir. Diğer bütün üçüncü yoğunluk bilincinde çalışan zihinler gibi, inançlarıyla ve egoya bağlı olarak  kendi taraflarının her ne pahasına olursa olsun kazanmasını isterler.    

Bizim sevgili Dünya ailemiz, dünyanızdaki bütün ruhların kıyamet sonlanmadan önce her şeyle ilgili görüşlerinin tamamen aynı olması gerektiğini söylemiyoruz. Söylemekte olduğumuz şey birbirinin görüşlerini dinlemeye ve anlamaya istekli olmak ayrılıkların çözümünden önce gelmelidir. Ve gelecektir! 

Dünya, aydınlanmaya vesile olan  - aydınlatma - art arda gelen yüksek vibrasyonlara doğru yükselmeye devam ediyor, “insan doğası”, dediğiniz şey. Bütün mevzularda her iki tarafın tutumları yavaş yavaş aşırı şiddetli kavgacı halden, akılcı bir hale dönüşecek, “sorunun parçalarının”, herkesin hayrına olacak “çözümün parçaları”na yol vereceği zemini oluşturacak ahenkli bir konuşma.

Bu siz ışık işçilerine tam olarak daha önce olduğu kadar şimdi de ihtiyaç duyulmasının nedenidir!  Sadece oluşturduğunuz ışık dünyaya yayılır ve diğer tüm yaşamlara dokunur. Kararlılıkla sadece dünyanızdaki yaşamı iyileştirecek olan neyse ona odaklanarak, kollektif bilinçteki ışığı genişletir ve Altın Çağın zaferlerinin tezahür etmesini hızlandırırsınız.

Dünya toplumları egonun benmerkezciliğini ve sıklıkla kötü niyetli perspektifini salıvermeli ve  kalpten yaşamaya başlamalıdır. SEVGİ, kainattaki en güçlü kuvvet, dünyanızı dengesiz tutan bölünmeye, nefrete, yoksulluğa, cehalete  ve şiddete son vermenin anahtarıdır. Sevgi barış, bolluk, ruh ve canın gelişiminin birliğinin anahtarıdır.

Merak etmek mantıklıdır: Dünya dördüncü yoğunluğa ulaştı, öyleyse onun sakinlerinin çoğu nasıl olur da hala üçüncü yoğunluktadır? Bilimsel olarak konuşmak gerekirse iki tür yoğunluk vardır. Biri kitle ve kitlenin konumu ile ilişkilidir. Dünya dördüncü yoğunluğun alçak “eşiği”ndedir ve beşinci yoğunluktaki istikametine varıncaya kadar yükselmeye devam edecek.

Diğer yoğunluk canın gelişim statüsünü ifade eder - ki bu, erişilen ruhsal ve bilincin farkındalık seviyesidir, ve bu iki veçhe önemli oranda farklılık gösterebilir. Bilinç veya zeka seviyesinde hayli gelişmiş olan bazı medeniyetlerin bir nebze ruhsal farkındalıkları yoktur.   

Bugün Dünya nüfusu ruhsal gelişimde üçüncü yoğunluktan yedinci yoğunluğa kadar değişim gösterir. Kendini adamış ışık işçileri ruhsal olarak dördüncü boyuttadır - onlar sabit bir şekilde ruhsal yoldadır - fakat bazıları bilinç olarak geri kalıyor; hala yargısız olma, kendini ve başkalarını yanlış algılamalardan dolayı affetme, geçmiş suçları anlama, pişmanlık, sahip olma isteği ve düşük vibrasyonları yayan diğer hisler üzerinde çalışıyorlar. Nispeten beşinci ve daha yüksek yoğunlukta çok az olan ruhlar sizin Kristal veya İndigo diye adlandırdıklarınız  ya da diğer medeniyetlerin üyesi olup sizinle yaşayanlardır.    

Öyleyse şimdi, dünyanızdaki değişim hızını etkileyen ana faktörlerden konuştuk, fakat başkaları da var. Örneğin, bütün yasal meseleler hukuk ve adalet sistemlerinizin normal akışında gitmelidir, bu tekerleklerin süratli bir şekilde dönmediğini bizim size söylememize ihtiyacınız yoktur.   

Bazı hukuki durumlar ekonomi bazlıdır, ve korkuyu ve kaosu engellemek için eski sistemlerden yeniye geçiş maksatlı olarak yavaş meydana gelmektedir. Bu çok geniş kapsamlı işlem sadece İlluminati’nin  çok büyük miktarda kayıp zenginliklerini yeniden kazanmak, ve bu paraları fakirleştirilmiş milyarlarca insana paylaştırmakla kalmaz, ayrıca değerli madenlere dayanan küresel ekonomiye geçiş; banka işleyişini dünya çapında yeniden yapılandırmak; ticaret, fiyatlar, vergilendirme, haftalık ve aylık maaşlarda uygunluk sağlamayı da kapsar.

Bu ekonomi şeklinde, Ulusal Ekonomi Güvenliği ve İyileştirme Yasasının kısaltması olan NESARA ( National Economic Security and Reformation Act) bazı çevrelerde iyi bilinir fakat tam olarak iyi anlaşıldığı söylenemez, ve şaşılacak bir şey değildir. Birleşik Devletlerin sitesinde Ulusal Ekonomi Dengelenmesi ve Kalkınma Yasası (National Economic Stabilization and Recovery Act ) olarak adlandırılan NESARA tamamıyla YANLIŞ bilgilendirmedir, ve ışığın saygıdeğer habercileri olduklarını iddia eden karanlık antitelerden alınan kanal mesajları da sahtelik içerir.

Yanlış anlamalar yasanın NESARA’nın tamamı olduğu kanısını içerir. Bu ne kadar yanlıştır! NESARA dünya dönüşümü ve ruhsal yenilenmeden - Dünya’nın Altın Çağı için master planıdır - daha azı değildir.

Ayrıca, ışık kaynaklarından gelen mesajların içerisindeki terminolojinin bazısı ile ilgili de çeşitli yorumlar vardır, “bolluk paketleri” gibi ya da NESARA’nın benzer ekonomik yönlerine ilişkin göndermeleri. Yanlış yorumlamalara gezegendeki her bir insana doğrudan büyük bir miktarda paranın verilmesini, bazı özel projeleri finanse etmeleri için bazı bireylere büyük tutarda para verilmesi, ve herkesin borçlarının bir çırpıda temizlenmesi dahildir. 

NESARA’nın bir bölümü tabii ki yüksek faiz oranlarını gidermeyi, bazı borçları azaltmayı ve bazılarını ortadan kaldırmayı  - özellikle, IMF kredileri - ve geniş banka hesaplarını İlluminati’nin “ bakiye tutma düzeni”n den kaldırmayı kapsamaktadır. Ancak Yasanın ekonomik atılımı dünyanızdaki “sahip olanlar” ve “sahip olmayanlar” arasındaki vicdana aykırı eşitsizliğe son veriyor. Bu dengesizlik İlluminati’nin yasal olmayarak biriktirdiği servetinin fakirleştirilmiş insanların sıkıntılı durumunu hafifletmek için mümkün olduğunca hızlı bir şekilde kullanılması ve bu andan itibaren sağlam temellere yerleştirilmesiyle düzeltilecektir.  

NESARA’ nın hükmü olan Birleşik Devletler hükümetinin istifa etmesi artık uygulamadan çıkmıştır. Yasa on iki yıl önce cumhurbaşkanı yüksek rütbeli bir İlluminatiyken - taraf değiştiren aktif ışık işçileri arasındadır - ve Meclisteki hemen hemen herkes ya İlluminatinin üyesi yada hükümetin dışındaki İlluminatinin kontrolü altındayken yazıldı. Bizimle birlikte sevinin ki bugün durum böyle değildir!

Kökeni, NESARA ile ilgili daha çok şey bilmek isteyen okuyucular için, belki de neden bu dönüştürücü dünya çapındaki planın Birleşik Devletler yasası olarak başladığıyla ilgilidir, lütfen geniş kapsamlı ve anlaşılır bilgi içeren mesajın tarihini ekleyin. [Ağustos 13, 2006, Özel NESARA Yayını]  Teşekkürler.

Dünyanızdaki yaşamı kötü yönde etkileyen her ne varsa aşamalı bir şekilde son bulacağına dair vaatlerimizi tekrarlıyoruz. Bu köle iş gücü ve kadınlara zulmetme; adil olmayan yasalar; ilkeler, yönetmelikler ve acımasız kültürel adetler; kirliliğin tüm şekilleri, endüstriyel kaynaklardan, yiyecekteki kimyasal püskürtmeler ve kimyasallar, pornografi ve zihin kontrolüne kadar, eğlence mekanlarında dünya dışı varlıkların korkunç derecede kötü resmedilmeleri dahil; tüzel tekeller; evsizlik; haksız tutuklamaları kapsar. Toplumunuz Altın Çağ’daki hayat ile uyumsuzluk ihtiva eden her şeyden kurtulmaya devam ettiği sürece zihninize, bedeninize veya ruhunuza zararı olan her ne varsa sonlanacaktır.

Bu evrendeki tüm ışık varlıkları sarsılmaz cesaretiniz, hüneriniz, sabrınız ve adanmış ışık işçiliğinizden dolayı sizi onurlandırıyor. Çalışmalarınızda asla yalnız olmadınız. her zaman aranızda veya göklerinizde yaşayan evrensel aile üyeleriniz tarafından yardım edildi. Gemilerdeki ekipler sizlere katılıncaya kadar, daha önceki mesajlarda anlattığımız sayısız yöntemlerle size yardım etmek için gemilerinin teknolojilerini kullanıyorlar.

Koşulsuz sevgi içerisinde, ki her zaman ve ebediyen böyle olmuştur, size elveda diyoruz.

 ____________________________________

SEVGİ ve BARIŞ

Suzanne Ward

PRGInstructions HERE
invoc


Lütfen alt yazı için video çerçevesinin sağ altındaki kareyi tıklayınız

BİR ÇAĞRI

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

14:02:2014 –01:00h ISTAMBUL, TURKEY

http://24timezones.com/